thao giang su 8

Đăng ngày 10/17/2013 5:38:38 AM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Quỳnh Trần Thị | Lần tải: 1 | Lần xem: 5 | Page: 19 | Kích thước: 3.44 M | Loại file: ppt
  • thao giang su 8 - 1
  • thao giang su 8 - 2
  • thao giang su 8 - 3
  • thao giang su 8 - 4
  • thao giang su 8 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng thao giang su 8, Bài giảng. . nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện thao giang su 8 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện thao giang su 8 thuộc danh mục Bài giảng được giới thiệu bởi bạn Quỳnh Trần Thị tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Bài giảng , có 19 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Mĩ thuật ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo BÀI 10 – TIẾT 15 TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX Bản đồ những nước châu Á Trung Quốc LÊ HỮU PHONG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ MANG YANG NGA MÔNG CỔ BẮC KINH MÃN CHÂU Cáp Nhĩ Tân SƠN ĐÔNG Tế Nam PHÚC KiẾN Phúc Châu VÂN NAM QUẢNG TÂY Côn Minh THIỂM TÂY Tây An QUẢNG CHÂU Kiêm Điền Châu Giang QUẢNG ĐÔNG SƠN TÂY Trực Lệ Thiên Tân BẢN D? C�C NU?C D? QU?C X�U X� TRUNG QU?C S, bên cạnh đó Dương Tử Hoàng Hà Đức chiếm vùng Sơn Đông, cho biết thêm Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử, bên cạnh đó Pháp chiếm vùng Vân Nam, Quảng Tây, https://nslide.com/bai-giang/thao-giang-su-8.9y5fzq.html

Nội dung

BÀI 10 – TIẾT 15
TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX
Bản đồ các nước châu Á
Trung Quốc
LÊ HỮU PHONG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ MANG YANG
NGA
MÔNG CỔ
BẮC KINH
MÃN CHÂU
Cáp Nhĩ Tân
SƠN ĐÔNG
Tế Nam
PHÚC KiẾN
Phúc Châu
VÂN NAM
QUẢNG TÂY
Côn Minh
THIỂM TÂY
Tây An
QUẢNG CHÂU
Kiêm Điền
Châu Giang
QUẢNG ĐÔNG
SƠN TÂY
Trực Lệ
Thiên Tân
BẢN D? C�C NU?C D? QU?C X�U X� TRUNG QU?C
S. Dương Tử
Hoàng Hà
Đức chiếm vùng Sơn Đông.
Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử.
Pháp chiếm vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông.
Nga, Nhật chiếm vùng Đông Bắc.
Hình 42. Các nước đế quốc xâu xé “cái bánh ngọt ”Trung Quốc
9
Từ Hi thái hậu

Tôn Trung Sơn: (1866-1925)
LÊ HỮU PHONG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ MANG YANG
Nam Kinh
Thượng Hải
Thanh Đảo
Vũ Xương
Hình 45. Lược đồ cách mạng Tân Hợi
Phạm vi cách mạng lan rộng
Nơi chính quyền nhà Thanh còn tồn tại
Quảng Đông
Quảng Tây

Viên Thế Khải
kháng chiến chống quân Anh xâm lược.
Phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc.
Cuộc vận động Duy tân.
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Học bài, trả lời các câu hỏi trong sgk.
Chuẩn bị bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
+ Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á.
+ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

CHÚC CÁC EM SỨC KHỎE, HỌC GIỎI