thau kinh phan ki ( hay tuyet)

Đăng ngày 3/11/2013 1:43:05 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Thơm Nguyễn Thị | Lần tải: 114 | Lần xem: 12 | Page: 13 | Kích thước: 5.67 M | Loại file: ppt
  • thau kinh phan ki ( hay tuyet) - 1
  • thau kinh phan ki ( hay tuyet) - 2
  • thau kinh phan ki ( hay tuyet) - 3
  • thau kinh phan ki ( hay tuyet) - 4
  • thau kinh phan ki ( hay tuyet) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng thau kinh phan ki ( hay tuyet), . . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người tài liệu thau kinh phan ki ( hay tuyet) .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện thau kinh phan ki ( hay tuyet) thuộc danh mục được giới thiệu bởi bạn Thơm Nguyễn Thị đến cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào mục , có tổng cộng 13 page, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập S I K KIỂM TRA BÀI CŨ Từ 1 điểm sáng S trước thấu kính tụ hợp, hãy vẽ ba tia sáng đặc thù đi qua thấu kính, thêm nữa S/ 1, tiếp theo là 2, nói thêm Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB? TKHT TKPK Tia đến Tia ló 1, nói thêm Trục chính : II, kế tiếp là TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH : 2, kế tiếp là Quang tâm : ? Trục chính của thấu kính đi qua thấu kính tại mấy điểm ? Hãy chỉ ra điểm ấy ? ? II, bên cạnh đó TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH : https://nslide.com/bai-giang/thau-kinh-phan-ki-hay-tuyet.ebvzyq.html

Nội dung

S
I
K
KIỂM TRA BÀI CŨ
Từ 1 điểm sáng S trước thấu kính hội tụ, hãy vẽ ba tia sáng đặc biệt đi qua thấu kính.
S/
1.

2. Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB?
TKHT
TKPK
Tia tới
Tia ló
1. Trục chính :
II. TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH :
2. Quang tâm :
? Trục chính của thấu kính đi qua thấu kính tại mấy điểm ? Hãy chỉ ra điểm đó ?
?
II. TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH :
� Trục chính của thấu kính đi qua thấu kính tại một điểm O gọi là quang tâm của thấu kính.
* Mọi tia sáng đi qua quang tâm đều đi thẳng không bị đổi hướng
3. Tiêu điểm :
TKHT
4. Tiêu cự :
Thông tin cần nhớ
� Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm của thấu kính gọi là tiêu cự f của thấu kính.
OF = OF` = f
F’

F
F’
F
f
f
f
f
F
F’
S
S
F
F/
O


O
C7. Hình 44.5 vẽ thấu kính phân kì, quang tâm O, trục chính ∆, hai tiêu điểm F và F’, các tia tới 1,2. Hãy vẽ tia ló của các tia này.
S
F
0
F`
(1)
(2)
Câu 2: Cho hình vẽ:
Củng cố kiến thức:
(1)
F
F’
(2)
0
Thấu kính đã cho hội tụ hay phân kì ? Giải thích tại sao ?
VÏ tia tíi t­¬ng øng víi tia lã ®· cho?
Câu 1: H·y ghÐp mçi c©u a), b), c), d) víi mét phÇn 1, 2, 3, 4 ®Ó ®­îc mét c©u cã néi dung ®óng?
a) Thấu kính phân kì là thấu kính có.
d) Tia qua quang tâm thì tia ló.
b) Chùm sáng song song tới thấu kính phân kì cho.
2. Tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
c) Tia sáng song song với trục chính thì tia ló.
1. Cho chùm tia ló phân kì.
4. Phần giữa mỏng hơn phần rìa.
3. Kéo dài đi qua tiêu điểm.
Thấu kính phân kì không có tính chất nào sau đây?
Tia tới đến quang tâm của thấu kính thì tia ló
truyền thẳng, không đổi hướng.
Tia tới hướng tới tiêu điểm thì cho tia ló
không song song với trục chính.
Tia tới song song trục chính thì tia ló
kéo dài đi qua tiêu điểm.
Tia tới hướng tới tiêu điểm thì cho tia ló
song song với trục chính.
A
B
C
D
Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng.
Hướng dẫn về nhà:
Cách vẽ đường đi của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì.
Soạn bài “ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì”:
- So sánh đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì và đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ