THĐNGLL Em yêu chú Bộ đội

Đăng ngày 12/14/2017 10:14:58 PM | Thể loại: Thủ công | Chia sẽ bởi: Giang Trần Th�? Tr� | Lần tải: 1 | Lần xem: 196 | Page: 13 | Kích thước: 3.89 M | Loại file: ppt
  • THĐNGLL Em yêu chú Bộ đội - 1
  • THĐNGLL Em yêu chú Bộ đội - 2
  • THĐNGLL Em yêu chú Bộ đội - 3
  • THĐNGLL Em yêu chú Bộ đội - 4
  • THĐNGLL Em yêu chú Bộ đội - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng THĐNGLL Em yêu chú Bộ đội, Thủ công. . https://nslide.com/bai-giang/thdngll-em-yeu-chu-bo-doi.hmtx0q.html

Nội dung

12/14/2017
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
TRƯờNG TIểU HọC sơn phú

CHÚC MỪNG CÁC EM !
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
Câu 1:
00
09
08
07
06
05
04
03
02
01
10
Thánh Gióng
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
Câu 2 :
Ai người quê bản Nà Ngần
Tên anh rất đỗi quen thân chúng mình.
Mười lam tuổi đã hi sinh
Đội ta trang sử hi sinh mở đầu.
( Là ai?)
Kim Đồng
00
09
08
07
06
05
04
03
02
01
10
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
Câu 3 :

Đinh Bộ Lĩnh
00
09
08
07
06
05
04
03
02
01
10
Vua gì từ thuở ấu thơ
Cờ lau tập trận đợi giờ khởi binh?
( Là vua nào ?)
Hình ảnh Vua Đinh ở quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
00
09
08
07
06
05
04
02
01
10
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
Câu 4 :
D?i Vi?t Nam tuyờn truy?n gi?i phúng quõn ( ti?n thõn c?a QDND Vi?t Nam ) ra d?i ng�y, thỏng, nam n�o ? ? dõu?
Ngày 22-12-1944 Tại huyệnNguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
00
09
08
07
06
05
04
03
02
01
10
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
Câu 5 :
Tờn g?i " Quõn d?i nhõn dõn Vi?t Nam" do ai d?t ?( Là ai?)
Bác Hồ
00
09
08
07
06
05
04
03
02
01
10
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
Câu 6 :
Ai l� v? tu?ng d?u tiờn c?a Quõn d?i nhõn dõn Vi?t Nam ?( Là ai?)
Võ Nguyên Giáp
00
09
08
07
06
05
04
03
02
01
10
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
Câu 7 :
Em hóy cho bi?t quờ huong c?a d?i tu?ng Vừ Nguyờn Giỏp ?( ? dõu?)
Quảng Bình
00
09
08
07
06
05
04
03
02
01
10
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
Câu 8 :
Ch? l� ai ?
- L� d?i viờn xung phong qu?n d?t d?
-Ch? b? th?c dõn phỏp k?t ỏn t? hỡnh
-T?m guong hi sinh c?a ch? g?n li?n v?i b�i hỏt c?a nh?c s? Nguy?n D?c To�n .( ? dõu?)
Võ Thị Sáu
00
09
08
07
06
05
04
03
02
01
10
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
Câu 9 :
Anh hựng LLVT n�o trong cu?c khỏng chi?n ch?ng Phỏp dó l?y thõn mỡnh l?p
l? Chõu mai ?( L� ai?)
Phan Đình Giót
00
09
08
07
06
05
04
03
02
01
10
EM YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
Câu 10 :
Nu?c ta cú nh?ng v? tu?ng n�o du?c ch?n l� danh tu?ng th? gi?i ?( L� ai?)
Trần Hưng Đạo , Võ Nguyên Giáp
00
09
08
07
06
05
04
03
02
01
10