Company Logo
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG THCS & THPT Phạm Hồng Thái


Gv: Phan Công Cương
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

TTCB: Đứng nghiêm.
+ ĐT1: Kiểng chân, 2 tay lăng thẳng từ dưới – sang ngang – lên cao, bàn tay vỗ vào nhau 1 lần, thân người căng, mắt nhìn thẳng.
+ ĐT 2: Hai tay đưa thẳng từ trên cao, sang ngang, xuống dưới, hạ gót chân về tư thế nghiêm.
+ ĐT 3: Như động tác 1, nhưng vỗ tay 2 lần thật nhanh.; + ĐT 4: Như động tác 2.
+ ĐT 5 và 6: Hai tay đan chéo trước thân, lăng từ dưới - lên cao.Thực hiện 2 động tác này liên tục. Kết thúc động tác ở tư thế khép chân 2 tay chếch cao, mắt nhìn thẳng.
+ ĐT 7: Hạ hai tay thành dang ngang, bàn thay ngữa, căng thân, đầu ngữa, mắt nhìn chếch cao.
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

+ ĐT 12: Quay người sang phải, tay trái lăng xuống dưới, tay phải lăng lên trên, bàn tay duỗi thẳng.
+ ĐT 8: Hai tay giơ chếch cao, căng thân, đầu ngữa, mắt nhìn chếch cao, lòng bàn tay hướng vào nhau.
+ ĐT 9: Như động tác 7.
+ ĐT 10: Chân trái bước sang trái một bước rộng hơn vai, gập thân về trước, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, đầu ngẩng, căng thân, mắt nhìn thẳng.
+ ĐT 11: Quay người sang trái, tay phải lăng xuống dưới, tay trái lăng lên trên, bàn tay duỗi thẳng.
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

+ ĐT 13: Như động tác 11
+ ĐT 14: Như động tác 12.
+ ĐT 15: Thu chân trái về với chân phải thành tư thế ngồi xổm trên nữa trước bàn chân, hai tay chống đất.
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

+ ĐT 20: Thu hai chân về thành tư thế ngồi xổm, tì trên nữa bàn chân trước, hai tay chống đất.
+ ĐT 16: Tung 2 chân ra sau thành tư thế nằm sấp chống thẳng tay, mũi bàn chân chống đất, thân người thẳng.
+ ĐT 17: Hạ thân và giữ thân người thẳng.
+ ĐT 18: Duỗi tay, thân thẳng thành tư thế nằm sấp chống thẳng tay, mũi bàn chân chống đất, thân người thẳng.
+ ĐT 19: Như động tác 17.
www.themegallery.com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
5

+ ĐT 25: Như động tác 23 nhưng đổi bên.
+ ĐT 21: Bật thẳng lên cao ưỡn thân, Hai tay cao, kết thúc động tác hai châm chụm, khuỵu gối.
+ ĐT 22: Đứng thẳng, hai chân khép, hai tay giơ thẳng lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau.
+ ĐT 23: Chân trái bước dài sang trái thành tư thế khuỵu gối trái, chân phải duỗi thẳng, đầu và thân nghiêng sang phải, hai tay duỗi thẳng sang phải, mắt nhìn theo tay.
+ ĐT 24: Thu chân trái về vị trí cũ thành tư thế đứng nghiêm.
www.themegallery.com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

+ ĐT 30: Thu chân phải về thành tư thế đứng nghiêm.
+ ĐT 26: Thu chân phải về tư thế thẳng, khép chân, hai tay giơ thẳng lên cao, mắt nhìn thẳng.
+ ĐT 27: Lăng thẳng chân trái về trước, thân người và chân phải duỗi thẳng, hai tay đưa từ trên cao – về trước – xuống dưới chạm mũi bàn chân trái, mắt nhìn thẳng.
+ ĐT 28: Như động tác 26.
+ ĐT 29: Như động tác 27 nhưng đổi chân.
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
7

+ ĐT 35: Duỗi chân bước chân trái sang trái, thành tư thế đứng gập thân, 2 tay dang ngang, bàn tay sấp, chân rộng bằng vai, lưng thẳng, mắt nhìn trước.
+ ĐT 31: Lăng chân trái thẳng ra sau, hai tay chếch cao, ra sau, thân căng như hình cánh cung, mắt nhìn theo tay, chân phải duỗi thẳng.
+ ĐT 32: Thu chân trái về thành tư thế đứng nghiêm.
+ ĐT 33: Như động tác 31 nhưng đổi chân
+ ĐT 34: Thu chân, gập thân thành tư thế ngồi xổm tì trên nữa bàn chân trước, hai tay chống đất.
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
8

+ ĐT 40: Bật về sau.
+ ĐT 36: Thu chân trái thành tư thế ngồi xổm, tì trên nữa bàn chân, hai tay chống đất (như động tác 34).
+ ĐT 37: Như động tác 35 nhưng đổi bên.
+ ĐT 38: Thu chân phải thành tư thế ngồi xổm nữa bàn chân trước, hai tay chống hông.
+ ĐT 39: Bật về trước.
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

+ ĐT 41: Duỗi thẳng hai chân thành tư thế đứng gập thân, hai chân khép, hai tay duỗi thẳng, các ngón tay chạm mũi bàn chân.
+ ĐT 42 - 43: Quay thân vòng từ dưới lên cao theo chiều từ trái qua phải.( kết thúc đ/t 42 ở tư thế thẳng, hai tay lên cao, kết thúc đ/t 43 ở tư thế gập thân, các ngón tay chạm mũi bàn chân.
+ ĐT 44 - 45: Như đ/t 42 – 43 nhưng đổi chiều từ phải - qua trái.
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

+ ĐT 50: Rơi xuống đất co gối, hai tay chếch trước, duỗi chân về tư thế nghiêm.
+ ĐT 46: Gập gối và thân thành tư thế ngồi xổm trên hai nữa bàn chân, hai tay chống đất.
+ ĐT 47: Bật nhảy lên cao quay người 180 độ theo chiều từ phải - qua trái, hai tay cao, kết thúc đ/t chân chụm, gối khuỵu.
+ ĐT 48: Như động tác 47.
+ ĐT 49: Bật nhảy căng thân, đưa 2 tay ra phía sau, đầu ngữa.
Company Logo
ĐỘNG TÁC 1: ĐÁNH HÔNG(2 X 8N)

- Nhịp 7 – 8: Như nhịp 3 – 4; ở nhịp 8 lần 2 thu chân trái về tư thế đứng thẳng.
- TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay thả lỏng tự nhiên, ngực căng, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 1- 2: Đẩy hông sang trái 2 nhịp, đồng thời đưa 2 tay chếch dưới – trái, mắt nhìn sang trái.
- Nhịp 3- 4: Đẩy hông sang phải 2 nhịp, đồng thời đưa 2 tay chếch dưới – phải, mắt nhìn sang phải.
- Nhịp 5 – 6: Như nhịp 1 – 2.
Company Logo
ĐỘNG TÁC 2: PHỐI HỢP (2 X 8N)
2

- Nhịp 4: Giậm chân phải, đồng thời đưa tay phải lên cao, bàn tay hướng vào trong, ngẩng đầu.
- TTCB: Đứng cơ bản.
- Nhịp 1: Giậm chân trái, đồng thời đưa tay trái ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 2: Giậm chân phải, đồng thời đưa tay phải ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 3: Giậm chân trái, đồng thời đưa tay trái lên cao, bàn tay hướng vào trong, ngẩng đầu.
Company Logo
ĐỘNG TÁC 2: PHỐI HỢP (2 X 8N)

- Nhịp 5: Giậm chân trái, đồng thời hạ tay trái về ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang trái.
- Nhịp 6: Giậm chân phải, đồng thời hạ tay phải về ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang phải.
- Nhịp 7: Giậm chân trái, đồng thời tay trái hạ xuống, ép sát thân, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 8: Giậm chân phải, đồng thời tay phải hạ, về TTCB.
Company Logo
ĐỘNG TÁC 3: DI CHUYỂN TIẾN LÙI (2 X 8N)

- Nhịp 4: Khuỵu gối trái, chân phải đưa thẳng trước, tì bằng gót chân, hai tay dừng trước ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng.
- TTCB: Đứng cơ bản.
- Nhịp 1: Bước chân trái lên 1 bước, trọng tâm dồn vào chân trái, hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh trục cánh tay(từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ.
- Nhịp 2: Bước chân phải lên 1 bước, trọng tâm dồn vào chân phải; đồng thời quay tròn hai cẳng tay quanh trục cánh tay.
- Nhịp 3: Như nhịp 1.
Company Logo
ĐỘNG TÁC 3: DI CHUYỂN TIẾN LÙI (2 X 8N)

- Nhịp 5,6,7,8: Như nhịp 1,2,3,4 nhưng hai tay quay theo chiều ngược lại, bước chân lùi về và tì gót chân trái.
Company Logo
ĐỘNG TÁC 4: NHẢY (2 X 8N)

- Nhịp 4: Như nhịp 2.
- TTCB: Như tư thế kết thúc động tác 3.
- Nhịp 1: Bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, tay trái đưa ra trước – lên cao, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tay phải đánh ra sau với về phía mũi bàn chân trái, căng thân, mắt nhìn sang phải, ra sau.
- Nhịp 2: Bật nhảy hạ tay về TTCB.
- Nhịp 3: Như nhịp 1 nhưng đổi sang phải.
Company Logo
ĐỘNG TÁC 4: NHẢY (2 X 8N)

- Nhịp 5,6,7,8: Co gối trái, tay trái tì vào gối trái, tay phải thả lỏng; đồng thời bật nhảy theo nhịp hô và quay thân 360 độ về bên trái.
- Nhịp 8 lần 2: Hạ chân và tay về TTCB.
- 1 x 8 nhịp lần 2 thực hiện như 1x 8 nhịp lần 1 nhưng đổi bên.
Company Logo
ĐỘNG TÁC 5: DI CHUYỂN NGANG (2 X 8N)

- Nhịp 4: Thu chân phải về cùng với chân trái và tì bằng mũi bàn chân, đồng thời vỗ tay; Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4 nhưng di chuyển sang phải.
- TTCB: Đứng cơ bản.
- Nhịp 1: Chân trái bước sang trái rộng bằng vai, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sấp.
- Nhịp 2: Chân phải đưa ra sau chân trái và bước sang trái, tì bằng mũi bàn chân, đồng thời gập hai cẳng tay, lòng bàn tay hướng ra trước, căng ngực, mặt hơi quay sang sang phải.
- Nhịp 3: Như nhịp 1.
Company Logo
ĐỘNG TÁC 6: ĐỘNG TÁC LƯNG (2 X 8N)

- Nhịp 7 – 8: Nâng thân lên, đồng thời khép chân trái và hạ tay về tư thế cơ bản.
- TTCB: Như nhịp kết thúc động tác 5.
- Nhịp 1 - 2: Bước chân trái rộng bằng vai, đồng thời đánh hông sang trái, tay trái đưa ngang bàn tay sấp, cẳng tay phải gập trước ngực, căng ngực, mặt hướng sang trái.
- Nhịp 3 - 4: Đánh hông sang phải, tay phải đưa ngang bàn tay sấp, cẳng tay trái gập trước ngực, căng ngực, mặt hướng sang phải.
- Nhịp 5 - 6: Gập thân ra trước, căng ngực, ngẩng đầu, hai tay dang ngang, bàn tay sấp.
ĐỘNG TÁC 6: ĐỘNG TÁC LƯNG (2 X 8N)

- 1 x 8 nhịp lần 2 như 1 x8 nhịp lần 1 nhưng thực hiện bên phải trước.
ĐỘNG TÁC 7: BẬT NHẢY CO GỐI (2 X 8N)

Nhịp 4: Như nhịp 2.
Nhịp 5,6,7,8: Thực hiện như nhịp 1,2,3,4. Riêng nhịp 8 lần cuối về TTCB.
- TTCB: Đứng cơ bản.
- Nhịp 1: Bật nhảy, đồng thời co gối trái ra trước – lên cao, hai bàn tay đặt nhẹ lên gối.
- Nhịp 2: Bật nhảy đồng thời hạ chân trái về. Hai tay dang ngang, bàn tay sấp, nhìn thẳng.
- Nhịp 3: Như nhịp 1 nhưng thực hiện bên phải.
Company Logo
ĐỘNG TÁC 8: BẬT NHẢY THẲNG CHÂN(2 X 8N)

- Nhịp 5,6,7,8: Như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi tay khi đan chéo trước bụng.
- TTCB: Đứng cơ bản.
- Nhịp 1: Bật nhảy, đồng thời tách 2 chân và 2 tay dang ngang, bàn tay sấp.
- Nhịp 2: Bật nhảy đồng thời khép chân về, hai tay đan chéo nhau trước bụng(phải ngoài, trái trong).
- Nhịp 3: Như nhịp 1.
- Nhịp 4 như nhịp 2 nhưng vỗ tay trước ngực,
ĐỘNG TÁC 9: KIỄNG GÓT TỪNG CHÂN(2 X 8N)

- Nhịp 7 -8: Như nhịp 3 - 4
- TTCB: Như nhịp 8 của động tác 8.
- Nhịp 1 - 2: Chân trái co gối, tì bằng mũi chân, đưa 2 tay ra trước – lên cao(tay phải trước, tay trái sau) và đan chéo nhau, căng ngực, ngẩng đầu.
- Nhịp 3 - 4: Kiễng gót chân phải, hai tay đưa từ cao – sang ngang – xuống dưới và đan chéo nhau ở trước bụng(tay phải trong, tay trái ngoài).
- Nhịp 4 – 6: như nhịp 1 -2.
www.themegallery.com
Company Logo
nguon VI OLET