CÁCH THIẾT LẬP SLIDE TRONG POWERPOINT FULL MÀN HÌNH
Bằng 3 bước đơn giản
* Bạn có thể thực hành ngay trên trang PowerPoint NÀY
* Bước 1: Mở trang PowerPoint muốn thiết lập ra.
- Nhấp vào thẻ View
- Tiếp theo nhấp vào Slide Master.
* Bước 2:
- Trong cửa sổ Slide Master, nhấp vào Page Setup.
* Bước 3:
- Trong cửa sổ Page Setup, nhấp vào thanh sổ xuống.
- Chọn On-screen Show (16:9) và nhấp OK.
- THẾ LÀ Ô KÊ RỒI !!!!
nguon VI OLET