Trường mầm non Côn Lôn
Lĩnh vực: PTNN
Chủ đề: Nghề nghiệp
Bài thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
Người thực hiện: Mông Thị Thảo
Hoạt động trò chuyện
Hát cháu thương chú bộ đội
o
Thơ:
BÉ LÀM BAO NHIÊU NGHỀ

Tác giả: Yến Thảo
Bé chơi làm thợ nề
Xây nên bao nhà cửa
Bé chơi làm thợ mỏ
Đào lên thật nhiều than
Bé chơi làm thợ hàn
Nối nhịp cầu đất nước
Bé chơi làm thầy thuốc
Chữa bệnh cho mọi người
Bé chơi làm cô nuôi
Xúc cơm cho cháu bé
Một ngày ở nhà trẻ
Bé làm bao nhiêu nghề
Chiều mẹ đến đón về
Bé lại là cái cún
Đọc thơ qua tranh
Bé chơi làm thợ nề
Xây nên bao nhà cửa
Bé chơi làm thợ mỏ
Đào lên thật nhiều than
Bé chơi làm thợ hàn
Nối nhịp cầu đất nước
Bé chơi làm thầy thuốc
Chữa bệnh cho mọi người
Bé chơi làm cô nuôi
Xúc cơm cho cháu bé
Một ngày ở nhà trẻ
Bé làm bao nhiêu nghề
Chiều mẹ đến đón về
Bé lại là cái cún
Đàm thoại
o
Trong bài thơ bé đã chơi làm những nghề gì?
Nghề thầy thuốc là làm gì?
Trò chơi:
Đọc câu thơ qua hình ảnh
Kết thúc:
Hát vận động
CHÚ BỘ ĐỘI
nguon VI OLET