chào mừng các cô về dự lớp mg 4 t a
Giáo viên: Bui Th? Nguy?t
Thơ: Em yêu nhà em
Hoạt động 1
Cô và trẻ hát theo nhạc bài “Nhà của tôi”.
Cô và trẻ quan s¸t h×nh ¶nh trªn m¸y tÝnh(nhµ mấy tầng?mái nhà lợp bằng gì?...)
Em yêu nhà em
Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong
Có bà chuối mật lưng ong
Có ông ngô bắp râu hồng như tơ
Có ao muống với cá cờ
Có đầm ngào ngạt hương sen
Em là chÞ Tấm đợi chờ bống lên
Ếch con học nhạc dế mèn ngâm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em .
Đoàn Thị Lam Luyến
Hoạt động 2 :
Cô đọc lần 1.
EM YÊU NHÀ EM
Cục
Ch?ng dau ba`ng chi?nh nha` em
Có đàn chim sẻ bên thềm lúi lo
Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong
Có nàng gà mái hoa mơ
Có bà chuối mật lưng ong
Có ông ngô bắp dâu hồng như tơ
Có ao muống với cá cờ
Em là chi Tấm đợi chờ bống lên
Ếch con học nhạc dế mèn ngâm thơ
Có đầm ngào ngạt hương sen
Cục
Dù đi xa thât là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em
- Vì sao bạn nhỏ lại yêu quý ngôi nhà của mình?
- Xung quanh ngôi nhà có những hình ảnh gì gần gũithân thương?..........
- Cây ngô và cây chuối được tác giả miêu tả như thế nào?
- Bạn nhỏ đã nghĩ đến mình là gì?
Bạn nhỏ có tự hào về ngôi nhà của mình không?
Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ:
Tác giả : Đoàn Thị Lam Luyến
EM YÊU NHÀ EM
Chẳng đâu bằng chính em
Có đàn sẻ bên thềm líu lo
Có nàng mái hoa mơ
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong
Có bà mật lưng ong
Có ông bắp râu hồng như tơ
Có ao với cờ
Em là chị tấm đợi chờ bóng lên
Có đầm ngào ngạt hoa
con học nhạc, mèn ngâm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như của
Đoàn Thị Lam Luyến
Trò chơi
?
?
?
nguon VI OLET