Hội Thị giáo án
Trường mầm non phú kim
năm học 2020- 2021
Thơ: Tâm sự của cái mũi
Giáo viên: Nguyễn Thị Thuận
Lớp: 4 tuổi B3
TRƯỜNG MẦM NON PHÚ KIM
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Chủ đề: Bản thân
* Hoạt động 1:
Cả lớp hát bài hát: Cái mũi
* Giáo viên đọc thơ
Bài thơ: Tâm sự của cái mũi
Tác giả: Phạm Hổ
* Hoạt động 2:
Cùng bé đọc thơ
Bài thơ: Tâm sự của cái mũi
Tác giả: Phạm Hổ
Tôi là chiếc mũi xinh
Giúp bạn biết bao điều
Ngửi hương thơm của lúa
Hương ngạt ngào của hoa
Như vậy đã hết đâu
Giúp bạn thở nữa đấy
Chúng ta cùng giữ sạch
Để chiếc mũi thêm xinh
Câu hỏi đàm thoại:
Hoạt động 3:
Ghép tranh
Chào các bé
nguon VI OLET