Thực Trạng Học Môn Đạo Đức Của Hs Lớp 2

bài giảng điện tử Tiểu Học Khác (Tiểu học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       11      0
Ngày đăng 2013-05-15 09:37:57 Tác giả Linh Phan Thúy loại .ppt kích thước 1.48 M số trang 33
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

NHÓM 4 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤCThực trạng hứng thú học môn Tiếng Anh của học sinh lớp 3A, Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 2, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.Lý do chọn đề tài Ngày nay, các nước đang có xu hướng mở cửa giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội với các nước khác trên thế giới và ngoại ngữ (Tiếng Anh) trở nên rất quan trọng. Tầm quan trọng yêu cầu thời đại. Nêu tầm quan trọng môn Tiếng Anh đối với bản thân HS, sự phát triển của XH. Kết quả học môn Tiếng Anh đa số chưa cao. Đa số HS ch

  • thực trạng học môn đạo đức của hs lớp 2 - 1
  • thực trạng học môn đạo đức của hs lớp 2 - 2
  • thực trạng học môn đạo đức của hs lớp 2 - 3
  • thực trạng học môn đạo đức của hs lớp 2 - 4
  • thực trạng học môn đạo đức của hs lớp 2 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

NHÓM 4
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
Thực trạng hứng thú học môn Tiếng Anh của học sinh lớp 3A, Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 2, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Lý do chọn đề tài
Ngày nay, các nước đang có xu hướng mở cửa giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội với các nước khác trên thế giới và ngoại ngữ (Tiếng Anh) trở nên rất quan trọng.
Tầm quan trọng yêu cầu thời đại.
Nêu tầm quan trọng môn Tiếng Anh đối với bản thân HS, sự phát triển của XH.
Kết quả học môn Tiếng Anh đa số chưa cao. Đa số HS chưa có hứng thú HS. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa ai nghiên cứu vấn đề này. Vì vậy chúng tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu.
Mục đích nghiên cứu
Chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm tìm hiểu thực trạng hứng thú học môn Tiếng anh của HS lớp 3A, trường Tiểu họcVĩnh Nguyên 2, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.- Nguyên nhân- thực trạng
Từ đó đề ra một số biện pháp kích thích hứng thú học môn tiếng anh nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học.
Đối tượng nghiên cứu: thực trạng hứng thú học môn Tiếng Anh của HS lớp 3A.
Khách thể nghiên cứu: học sinh và giáo viên
Phạm vi nghiên cứu: (thực trạng và biện pháp)
Quy mô: thực trạng hứng thú học môn tiếng anh của HS lớp 3A. Và đề xuất biện pháp biện pháp kích thích học môn tiếng Anh cho HS lớp 3A.
Thời gian: 6 tháng
Không gian: lớp 3A trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Đối tượng khách thể, phạm vi nghiên cứu
Giả thuyết KH
Đa số HS lớp 3A trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chưa thực sự hứng thú học môn Tiếng Anh.
Nguyên nhân: có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ PP giảng dạy của GV.
Các em chưa nhận thức được vai trò của môn học tiếng Anh.
Việc giảng dạy của giáo viên còn hạn chế chưa kích thích được tính tích cực nhận thức của HS trong quá trình học tập.
Nhiệm vụ nghiên cứu
NV 1: Xd cơ sở lí luận Chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm xây dựng cơ sở lí luận của HS lớp 3A hứng thú học môn Tiếng Anh, nguyên nhân của việc hứng thú học môn Tiếng Anh.
Nhiệm vụ 2: đánh giá thực trạng hứng thú học Tiếng Anh của HS lớp 3A Trường TH Vĩnh Nguyên - TP Nha Trang – Tỉnh KH ( nguyên nhân thực trạng.)
Nhiệm vụ 3: đề xuất biện pháp kích thích nâng cao hứng thú học môn Tiếng anh cho HS lớp 3A trường Th Vĩnh Nguyên 2, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
a) Mục đích: chúng tôi sd PP này nhằm xây dựng cơ sở lí luận của đề tài xây dựng lịch sử vấn đề( chương 1)
b) Cách tiến hành: chúng tôi tiến hành đọc, phân tích tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa của các văn kiện của các kì đại hội Đảng, tài liệu, giáo trình, sách, báo, tạp chí, các luận văn thạc sĩ…có liên quan đến đề tài.
Xử lí kết quả điều tra: dựa vào câu trả lời của HS, GV phân loại mức độ hứng thú học môn TA.
Phân tích kết quả và rút ra kết luận: dựa vào kết quả điều tra, GV rút ra kết luận và đề ra giải pháp.
6.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận
6.2 Nhóm phương pháp NC thực tiễn
6.2.1/ PP điều tra viết( anket)
a) Mục đích: chúng tôi sd pp này nhằm đánh giá thực trạng hứng thú học môn tiêng Anh của HS 3A…. Đánh giá thực trạng hứng thú học môn TA của HS lớp 3A trường TH Vĩnh Nguyên 2.
Xác định nguyên nhân của thực trạng
Tham khảo ý kiến của các loại khách thể NC về biện pháp kích thích nâng cao hứng thú học mô học môn TA.
b) Cách tiến hành:
Chọn mẫu NC: hs lớp 3A trường TH Vĩnh Nguyên 2 Nha Trang Khánh Hòa và đối với GV lớp 3.
Xác định phiếu hỏi: để NC đề tài này chúng tôi tiến hành xd 2 phiếu hỏi 1 dành cho GV, một loại dành cho HS. Các loại phiếu hỏi gồm có 2 loại câu hỏi:
- Câu hỏi kín, câu hỏi mở ( tự nc) nhưng tất cả đều nhằm giúp cho chúng tôi đánh giá đúng thực trạng hứng thú học môn TA 3A….
PP điều tra viết
Nguyên nhân của thực trạng đưa ra các câu hỏi liên quan đến môn TA. Vd: Mỗi ngày các em dành bao nhiêu thời gian cho việc học môn TA.
Điều tra thử ( HS)
Thu phiếu điều tra
PHIẾU ĐIỀU TRA
Tiến hành điều tra thực:

Phát phiếu điều tra
Phân tích kết quả
Rút ra KL
1/ Em có thái độ như thế nào khi học môn Anh văn?( em hãy đánh dấu + và một trong các biện hiện dưới đây mà e thấy phù hợp với mình
a) Rất thích
b) Thích
c) Bình thường
d) Không thích
e, Chán ghét
Em hãy đánh dấu X vào một trong những biểu hiện mà em
cảm thấy phù hợp với mình
( lưu ý hướng dẫn HS)
PHIẾU HỎI
( để ở phần mục lục) phiếu dành cho HS
Phiếu điều tra cho GV
1)Thầy cô hãy ghi tỉ lệ phần trăm vào mỗi mức độ mà thầy cô thấy phù hợp ở dưới đây:
Giống phiếu 1
2) Những lí do nào dưới đây nhs lớp thầy cô dạy thích học môn Tiếng anh. Thầy cô hãy đánh dấu + vào những lí do dưới đây mà thấy phù hợp
3) Những lí do nào dưới đây khiến HS lớp thầy cô dạy k thích học anh văn: Thầy cô hãy đánh dấu + vào những lí do dưới đây mà thấy phù hợp.
4) Những lí do khác.
5) HS lớp Thầy cô dạy có những biểu hiện nào dưới đây khi học môn tiếng anh( thầy cô hãy ghi tỉ lệ % HS vào mỗi mức độ ở mỗi biểu hiện mà thầy cô thấy phù hợp.
6) Xin thầy cô vui lòng cho biết kết quả học môn TA của HS lớp 3A mà thầy cô đã dạy(%).( so sánh kết quả thu được của HS với gv).
2, Những lí do nào dưới đây khiến em thích học môn TA:( em hãy đánh dấu + vào những nguyên nhân mà em thấy phù hợp với bản thân mình
a, Giáo viên giảng bài hay hấp dẫn, dễ hiểu
b, Kết quả học môn Anh văn luôn đạt cao
c, Giáo viên luôn động viên em học tập
d, Bố mẹ luôn tạo điều kiện cho các em học tập
e, Anh chị các em đều học tốt môn Anh văn
f, Hiểu rõ ý nghĩa của môn học
g) Môn học được XH đánh giá cao
3) Những lí do nào khiến em không thích học môn tiếng anh( em hãy đánh dấu + vào những nguyên nhân dưới đây mà em cảm thấy phù hợp với mình:
a, Giáo viên dạy khó hiểu không hay, không hấp dẫn.
b, Kết quả học môn Anh văn luôn đạt thấp
c, Điều kiện học tập thiếu thốn( chỗ học, các phương tiện kĩ thuật tài liệu, thời gian…)
4/ Những lí do khác ( đánh giá hành vi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5, Em có biểu hiện như thế nào khi học môn Tiếng Anh( em hãy đánh dấu (x) vào một trong những mức độ ở mỗi biểu hiện dưới đây mà em cảm thấy phù hợp với mình.
5, Kết quả học môn Anh Văn HKI
Em hãy khoanh tròn vào kết quả phù hợp với em.
a, Giỏi
b, Khá
c, Trung bình
d, Yếu
e, Kém
b) Cách tiến hành: trò chuyện với các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia đổi mới PPDH. Gồm các bước:
Xác định đối tượng trò chuyện: cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh lớp 3/4, trường TH Vĩnh Nguyên 2, TP Nha Trang, tỉnh KH.
Chuẩn bị nội dung trò chuyện: thực trạng hứng thú và biện pháp mà trường đã đề ra.
2. PP trò chuyện
a) Mục đích:
Chúng tôi sử dụng phương pháp này nhằm thông qua trò chuyện để thu thập thêm thông tin, hổ trợ cho kết quả nghiên cứu từ pp điều tra viết về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp, tiếp tục kích thích hứng thú học tập môn tiếng anh của Hs lớp 3/4, trường tiểu học Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh KH.
PP trò chuyện
PP trò chuyện
Đối với GV:
Tình hình học tập môn tiếng anh của Hs lớp 3/4 như thế nào?
Đã đề ra những biện pháp gì và áp dụng như thế nào? Kết quả ra sao ?
Đối với HS:
Các em có thích môn Tiếng anh không?
Các em đã đạt kết quả như thế nào trong học kì qua? Có hài lòng với kết quả đó không ?
Muốn học tốt môn tiếng anh em phải làm gì?
Tiến hành trò chuyện,đặt câu hỏi và thu thập thông tin từ câu trả lời của người đối thoại.
Xử lí kết quả thu được.
PP trò chuyện
a/ Mục đích:
Chúng tôi sử dụng PP này nhằm bổ sung cho kết quả NC thu được từ PP điều tra viết.
3. PP quan sát
3. PP quan sát
b/ Cách tiến hành: Quan sát những hành vi, cử chỉ và thái độ của học sinh lớp 3/4, trường TH Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh KH. Những việc cần làm khi quan sát:
Xác định mục đích quan sát.
Lập kế hoạch quan sát.
Tiến hành quan sát ngắn hạn và có chọn lọc, ghi chép kết quả quan sát.
Xử lí kết quả.
Mục đích: Chúng tôi sử dụng PP này nhằm giúp HS nắm được xu hướng hứng thú của môn Tiếng anh. Đặc biệt là xu hướng đối với hoạt động sư phạm và giáo dục làm cơ sở định hướng và đi sâu tìm hiểu hứng thú học môn Tiếng anh.
Cách tiến hành: Sử dụng trắc nghiệm NC hứng thú của A.G.Gôlômstôc
4. PP trắc nghiệm
5. PP thực nghiệm
Mục đích: Nhằm điều tra hứng thú học môn tiếng anh của HS lớp 3/4, trường TH Vĩnh Nguyên 2, TP. Nha Trang. Để tìm ra thực trạng nguyên nhân và biện pháp.
5. PP thực nghiệm
Cách tiến hành:
Bước 1: GV nêu tầm quan trọng của Tiếng anh trong cuộc sống.
Bước 2: GV phải xây dựng nội dung bài học phong phú hấp dẫn, đưa những hình ảnh sinh động và bám sát nội dung bài học, có trò chơi vận dụng nội dung bài học.
5. PP thực nghiệm
Bước 3: Gv sử dụng biện pháp cho điểm cơ động trong quá trình học tập của HS để kích thích động viên HS luôn phấn đấu trong quá trình học tập. Đồng thời quan tâm động viên HS, luôn khuyến khích các em HS yếu cũng như khá giỏi để các em phần đấu trong học tập.
5. PP nghiên cứu sản phẩm hoạt động
Mục đích: Chúng tôi sử dụng PP nghiên cứu này nhằm bổ sung cho kết quả NC thu được từ PP điều tra viết
Cách tiến hành:
Chúng tôi tiến hành NC vở học trên lớp, vở bài tập, bài kiểm tra của HS lớp 3/4, trường TH Vĩnh Nguyên 2, TP. Nha Trang.
Xử lí kết quả thu được.
5. PP nghiên cứu sản phẩm hoạt động
Mục đích: Chúng tôi sử dụng PPNC này nhằm hoàn thiện đề tài NC.
Cách tiến hành:
Trao đổi trực tiếp với các chuyên gia đầu nghành về thực trạng hứng thú học môn Tiếng anh của HS tiểu học cả về lí luận và thực tiễn
Xử lí kết quả thu được.

Nguồn:Linh Phan Thúy

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử thực trạng học môn đạo đức của hs lớp 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngnghien_cuu_khgdppt2.ppt[1.48 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
1ws6yq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-05-15 09:37:57
Loại file
ppt
Dung lượng
1.48 M
Trang
33
Lần tải
0
Lần xem
11
bài giảng điện tử thực trạng học môn đạo đức của hs lớp 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan