Tỉ số phần trăm

Đăng ngày 12/17/2017 3:29:53 PM | Thể loại: Toán học 5 | Chia sẽ bởi: HÀ VĂN LINH | Lần tải: 0 | Lần xem: 21 | Page: 9 | Kích thước: 0.32 M | Loại file: pptx
  • Tỉ số phần trăm - 1
  • Tỉ số phần trăm - 2
  • Tỉ số phần trăm - 3
  • Tỉ số phần trăm - 4
  • Tỉ số phần trăm - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Tỉ số phần trăm, Toán học 5. . https://nslide.com/bai-giang/ti-so-phan-tram.25ux0q.html

Nội dung

Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Toán
TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Toán
Tìm phân số của hình dưới đây.
25 ô
100 ô
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Toán
Tỉ số phần trăm
a) Ví dụ 1 : Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.
Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là : 25 : 100
hay
Ta viết :
= 25%
10m
đọc là: hai mươi lăm phần trăm.
Ta nói: Tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25%; hoặc: Diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa.
25m2
100m2
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Toán
Tỉ số phần trăm
b) Ví dụ 2 : Một trường có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.
Ta cũng nói rằng: Tỉ số phần trăm của học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là 20%; hoặc: Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh toàn trường.
Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh của trường thì có 20 học sinh giỏi.
Tỉ số của học sinh giỏi và số học sinh của trường là.
80 : 400 hay
Ta có: 80 : 400 = = = 20%
- Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm như sau:
+ Viết tỉ số của hai số dưới dạng phân số.
+ Đổi thành phân số thập phân (có mẫu số là 100)
rồi viết thành tỉ số phần trăm (%)
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Toán
Tỉ số phần trăm
Ví dụ 1: 25 : 100
= 25%
Ví dụ 2: 80 : 400
= 20%
Qua 2 ví dụ trên, em hãy cho biết: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta phải làm như thế nào?
Đổi thành phân số thập phân (có mẫu số là 100)
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Toán
Tỉ số phần trăm
Bài 1: Viết (theo mẫu) :
Mẫu :
LUYỆN TẬP
= 15%
= 25%
= 12%
= 32%
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Toán
Tỉ số phần trăm
LUYỆN TẬP
Bài 2: Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy ?
Tóm tắt
Kiểm tra: 100 SP … Đạt chuẩn: 95 SP
95 SP đạt chuẩn … ?% Tổng số SP
Bài giải
Tỉ số phần trăm của số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm là :
95 : 100 =
= 95%
Đáp số : 95%
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Toán
Tỉ số phần trăm
Chuẩn bị bài: Giải toán về tỉ số phần trăm
Ai nhanh, ai đúng
75 : 100 = ?%
A = 0,75%
B = 7,5%
C = 75%
5 : 10 = ?%
A = 0,5%
B = 50%
C = 500%
3 : 4 = ?%
A = 7,5%
B = 75%
C = 750%
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Toán
Tỉ số phần trăm
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi