Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Tiếng anh lớp 6 meeting people - 1
  • Tiếng anh lớp 6 meeting people - 2
  • Tiếng anh lớp 6 meeting people - 3
  • Tiếng anh lớp 6 meeting people - 4
  • Tiếng anh lớp 6 meeting people - 5
  • Tiếng anh lớp 6 meeting people - 6
  • Tiếng anh lớp 6 meeting people - 7
  • Tiếng anh lớp 6 meeting people - 8
  • Tiếng anh lớp 6 meeting people - 9
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới

Tiếng anh lớp 6 meeting people

Đăng ngày 7/28/2017 2:47:50 AM | Thể loại: Hoạt động với Đồ vật | Lần tải: 19 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: 0.21 M | File type: pptx
0 lần xem

bài giảng Tiếng anh lớp 6 meeting people, Hoạt động với Đồ vật. . nslide.com chia sẽ đến đọc giả thư viện Tiếng anh lớp 6 meeting people .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Tiếng anh lớp 6 meeting people trong chủ đề Hoạt động với Đồ vật được giới thiệu bởi bạn Toản Hoàng Quốc đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Hoạt động với Đồ vật , có 9 page, thuộc thể loại .pptx, cùng danh mục còn có Bài giảng Mầm non Nhà trẻ Hoạt động với Đồ vật ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Unit 1 MEETING PEOPLE yourself Name, nick name Age Address (apartment number,, nói thêm là ) Phone number E-mail address Thiết kế bài giảng tiếng anh 0911 168 598 2 State university Name: Sun-hee Kim Student ID, ngoài ra No Name: Shinichi Yabe Nickname: Shin Class: English 101 Teacher: Bob Smith *** Name: Hai Quang Nguyen Nickname: higuy Student ID, bên cạnh đó No First name: Sun-hee, Shinichi,Hai Last name: Kim, Yabe, Nguyen speaking Work with your partner What ‘s your name? listening Thiết kế bài giảng tiếng anh 0911 168 598 5 Grammar: I’m a student, tiếp theo

https://nslide.com/bai-giang/tieng-anh-lop-6-meeting-people.9gzu0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được. Unit 1
MEETING PEOPLE
yourself
Name, nick name
Age
Address (apartment number,..)
Phone number
E-mail address

Thiết kế bài giảng tiếng anh 0911 168 598
2
State university
Name: Sun-hee Kim
Student ID.No
Name: Shinichi Yabe
Nickname: Shin
Class: English 101
Teacher: Bob Smith
***
Name: Hai Quang Nguyen
Nickname: higuy
Student ID.No
First name: Sun-hee, Shinichi,Hai
Last name: Kim, Yabe, Nguyen
speaking
Work with your partner
What ‘s your name?listening
Thiết kế bài giảng tiếng anh 0911 168 598
5
Grammar:
I’m a student.
They’re students.
What’s his name?
His name is Ben.
**MEMO**
I am = I’m
You are = you’re
He is = he’s
She is = she’s
They are = they’re
What is = what’s
It is = it’s
(Adj sở hữu cần Noun, Đại từ sở hữu ko cần Noun)
- Đại từ hay tính từ sở hữu
(Đại từ + tobe…)
conversation
A: Hello, I’m Jennifer. What’s your name?
B: Hi. Jennifer. I’m Li-jun. Please call me Li, it’s my nickname.
A: Ok. It’s nice to meet you, Li.
B: Nice to meet you, too. What’s your last name, Jennifer?
A: It’s Banks. What’s your last name?
B: Wrong.PAIR WORK
First name: Last name:
nickname: phone:
email:
address:
COMMUNICATION TASK: Address cards
Thiết kế bài giảng tiếng anh 0911 168 598
9