Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em

Đăng ngày 11/4/2017 8:31:04 PM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Thành Nguyễn Khánh | Lần tải: 27 | Lần xem: 5 | Page: 11 | Kích thước: 6.76 M | Loại file: ppt

  • Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em - 1
  • Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em - 2
  • Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em - 3
  • Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em - 4
  • Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

nhiệt liệt chào mừng các cô giáo
về dự giờ lớp 4A
môn âm nhạc: lớp 4 - tiết 10
H?c hát b�i: Khăn quàng thắm mãi vai em

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Khánh Thành
Kiểm tra bài cũ:
Bạn ơi lắng nghe
Trên ngựa ta phi nhanh
Tranh minh hoạ
Khởi động dọng
Lạ là la là la lá
Tập hát:
Khi trông phương đông vừa hé ánh dương
Khăn quàng trên vai chúng em tới trường.
Em yêu khăn em càng gắng học hành,
sao cho xứng cháu Bác Hồ Chí minh.
Nhìn bao khăn thắm tươi lòng ngập bao sướng vui.
Hát vang lên chào đón tương lai.
Màu khăn tươi nhắc em học tập luôn gắng siêng
làm sao cho khăn quàng thắm vai em.
Em reo vang muôn lời ca sáng tươi.
Lao động kiến thiết chúng em xây đời.
Tương lai em như ngàn đoá hoa tươi.
Nở trong ánh nắng tưng bừng sớm mai.
Nhìn bao khăn thắm tươi lòng ngập bao sướng vui.
Hát vang lên chào đón tương lai.
Màu khăn tươi nhắc em học tập luôn gắng siêng
làm sao cho khăn quàng thắm vai em.
Lời 1
Lời 2
Hát kết hợp gõ đêm theo nhịp:
Khi trông phương đông vừa hé ánh dương
x x xx
Khăn quàng trên vai chúng em tới trường.
Em yêu khăn em càng gắng học hành,
sao cho xứng cháu Bác Hồ Chí minh.
Nhìn bao khăn thắm tươi lòng ngập bao sướng vui.
Hát vang lên chào đón tương lai.
Màu khăn tươi nhắc em học tập luôn gắng siêng
làm sao cho khăn quàng thắm vai em.
Em reo vang muôn lời ca sáng tươi.
Lao động kiến thiết chúng em xây đời.
Tương lai em như ngàn đoá hoa tươi.
Nở trong ánh nắng tưng bừng sớm mai.
Nhìn bao khăn thắm tươi lòng ngập bao sướng vui.
Hát vang lên chào đón tương lai.
Màu khăn tươi nhắc em học tập luôn gắng siêng
làm sao cho khăn quàng thắm vai em.
Lời 1
Lời 2
Khi trông phương đông vừa hé ánh dương
x x x x x xxx
Khăn quàng trên vai chúng em tới trường.
Em yêu khăn em càng gắng học hành,
sao cho xứng cháu Bác Hồ Chí minh.
Nhìn bao khăn thắm tươi lòng ngập bao sướng vui.
Hát vang lên chào đón tương lai.
Màu khăn tươi nhắc em học tập luôn gắng siêng
làm sao cho khăn quàng thắm vai em.
Em reo vang muôn lời ca sáng tươi.
Lao động kiến thiết chúng em xây đời.
Tương lai em như ngàn đoá hoa tươi.
Nở trong ánh nắng tưng bừng sớm mai.
Nhìn bao khăn thắm tươi lòng ngập bao sướng vui.
Hát vang lên chào đón tương lai.
Màu khăn tươi nhắc em học tập luôn gắng siêng
làm sao cho khăn quàng thắm vai em.
Lời 1
Lời 1
Hát kết hợp gõ đêm theo phách:
Trò chơi: Thắt và tháo khăn quàng đỏ
Tiết học đến đây đã kết thúc, xin trân trọng cảm các thầy giáo, cô giáo và tất cả các em học sinh. Rất mong được sự đóng góp ý kiến
Xin chân thành cảm ơn