Tiết 12. HH: Cò lả

Đăng ngày 5/4/2017 10:06:40 AM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Tuyến Dương Kim | Lần tải: 2 | Lần xem: 1 | Page: 15 | Kích thước: 20.83 M | Loại file: ppt

  • Tiết 12. HH: Cò lả - 1
  • Tiết 12. HH: Cò lả - 2
  • Tiết 12. HH: Cò lả - 3
  • Tiết 12. HH: Cò lả - 4
  • Tiết 12. HH: Cò lả - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI thi MÔN ÂM NHẠC _ LỚP 3
Hát vui bài: Bài ca đi học
Nhạc và lời: Phan Trần Bảng
1. Ổn định lớp:
Thứ ngày tháng 11 năm 2016
Môn: Âm nhạc lớp 3

2. Kiểm tra bài cũ:
Tiết học âm nhạc trước ta học gì ?
Học hát bài Lớp chúng ta đoàn kết, nhạc và lời Mộng Lân.
Thứ ngày tháng 11 năm 2016
Môn: Âm nhạc lớp 3

1. Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết.

2. Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân.
3. Tập biểu diễn bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết.
Thứ ngày tháng 11 năm 2016
Môn: Âm nhạc lớp 3

3. Bài mới:
Tiết 11: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
1. Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết.

Thứ ngày tháng 11 năm 2016
Môn: Âm nhạc lớp 3
Tiết 11: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
* Hát kết hợp vỗ tay theo phách.
* Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu.
2. Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân
Nhạc và lời Hoàng Hà
Thứ ngày tháng 11 năm 2016
Môn: Âm nhạc lớp 3
Tiết 11: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
1. Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết.

Hát kết hợp gõ đệm gõ theo phách; theo tiết tấu.
2. Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân.
Gõ tiết tấu 1 câu
Thứ ngày tháng 11 năm 2016
Môn: Âm nhạc lớp 3
Tiết 11: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hoà tình thân ….
Tôi là lá, tôi là hoa. Tôi là hoa lá hoa mùa xuân ….
* * * / * * * / * * * * * * * /
* * * / * * * / * * * * * * * /
Thứ ngày tháng 11 năm 2016
Môn: Âm nhạc lớp 3
Tiết 11: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
* Hoạt động 3: Tập biểu diễn bài hát
Thứ ngày tháng 11 năm 2016
Môn: Âm nhạc lớp 3
Tiết 11: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
4. Củng cố.
Hôm nay chúng ta học bài gì?
Hát lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết kết hợp vận động
Thứ ngày tháng 11 năm 2016
Môn: Âm nhạc lớp 3
Tiết 11: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
5. Nhận xét, dặn dò:

Tiết dạy hội giảng đến đây là kết thúc
Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em.