Trong các loài chim sau thì loài chim nào có tiếng hót hay?
A. Họa mi
B. Vành khuyên
C. Sơn ca
D. Vàng anh

Chim Sơn Ca
Chim Sơn Ca
- Bài hát được viết ở nhịp gỡ?
- Tớnh ch?t õm nh?c ?
- Bài hát được chia làm mấy đoạn ?
- B�i có sử dụng các kí hiệu âm nhạc nào ?
- N?i dung b�i hỏt?
Thảo luận nhóm (2 phút)

Tiết 12: Học hát: KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
Nhạc và lời: Đỗ Hòa An
Nhịp 2/4

Tính chất âm nhạc: vui tươi, rộn rã.


Tiết 12: Học hát: KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
Nhạc và lời: Đỗ Hòa An
Dấu nối
Dấu luyến


Bài hát được viết ở nhịp 2/4,
Tính chất: vui tươi, rộn rã, không nhanh.
Kí hiệu âm nhạc: Dấu luyến, dấu nối
- Gồm 2 đoạn:
Đoạn 1: Từ đầu….mê say.
Đoạn 2: Ơi sơn ca….của em
Nội dung bài hát:
Tác giả đã khéo léo liên hệ đến các bạn nhỏ có giọng hát như sơn ca.Tác giả mong cho tiếng hát của các em vang khắp mọi nơi để mọi người cùng chung sống trong tình thân ái, đoàn kết.

Tiết 12: Học hát: KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
Nhạc và lời: Đỗ Hòa An
Đảo phách

Nốt hoa mỹ

Mi i i i Ma a a a a...
Luyện thanh theo mẫu
Đo¹n 1
ánh
Đo¹n 2
Sau khi học xong bài hát này, tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì?

.
Tác giả gửi tới các em thông điệp: Hãy bảo tồn và gìn giữ các loài chim, không nên săn bắt, giết và buôn bán các loại chim quý.


Khướu đầu đen .


Chim đuôi cụt bụng vằn (Bar-bellied Pitta)..


Khướu đầu đen mã xám.
Quan sát nhanh!!!
Em hãy xác định đúng tên các nhạc sĩ ?
5
4
3
2
1
3.
4.
2.
NS: Đỗ Nhuận
NS: Đỗ Hòa an
NS: Trịnh Công Sơn
1.
NS: Phạm Tuyên
NS: Hoàng Việt
Em hãy xác định đúng tên các nhạc sĩ ?
3.
4.
2.
NS: Đỗ Nhuận
NS: Đỗ Hòa an
NS: Trịnh Công Sơn
1.
NS: Phạm Tuyên
NS: Hoàng Việt
Kiến thức cần nhớ
Tiết 12: Học hát: KHÚC HÁT CHIM SƠN CA

Cấu trúc
Xin trân trọng cảm ơn
và kính chúc sức khoẻ các thầy, cô giáo !
Chúc các em học tốt !
Giờ học kết thúc