Tiết 14. Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh. Khăn quàng thắm mãi vai em. Cò lả. Nghe nhạc

Đăng ngày 11/27/2017 5:16:34 PM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Thanh Trần Thị | Lần tải: 43 | Lần xem: 4 | Page: 14 | Kích thước: 19.53 M | Loại file: pptx

  • Tiết 14. Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh. Khăn quàng thắm mãi vai em. Cò lả. Nghe nhạc - 1
  • Tiết 14. Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh. Khăn quàng thắm mãi vai em. Cò lả. Nghe nhạc - 2
  • Tiết 14. Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh. Khăn quàng thắm mãi vai em. Cò lả. Nghe nhạc - 3
  • Tiết 14. Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh. Khăn quàng thắm mãi vai em. Cò lả. Nghe nhạc - 4
  • Tiết 14. Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh. Khăn quàng thắm mãi vai em. Cò lả. Nghe nhạc - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
ÂM NHẠC 4
THỰC HIỆN : NHÓM 3
LỚP :DT14SGTO2
KHỞI ĐỘNG
QUAN SÁT CÁC BỨC TRANH SAU CHO BIẾT NỘI DUNG CÁC BỨC TRANH SAU LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HÁT NÀO CHÚNG TA ĐÃ HỌC?
1
2
3
ÂM NHẠC
ÔN 3 BÀI HÁT: TRÊN NGỰA TA PHI NHANH
KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM
CÒ LẢ
NGHE NHẠC: RU EM ( DÂN CA XƠ - ĐĂNG)
KHỞI ĐỘNG GIỌNG
ÔN BÀI HÁT
TRÊN NGỰA TA PHI NHANH
ÔN BÀI HÁT
KHĂN QUÀNG THẮM MÃI
VAI EM
ÔN BÀI HÁT
CÒ LẢ
HÁT CÓ PHẦN “ XƯỚNG VÀ XÔ”
NGHE NHẠC
RU EM ( DÂN CA XƠ - ĐĂNG)
BÀI HÁT RU EM
KHĂN QUÀNG THẮM MÃI
VAI EM
CẢM ƠN CẢ LỚP ĐÃ THAM GIA
TIẾT HỌC