Tiet 15 bai 9: An Đo the ki XVIII-đau the ki XX

Đăng ngày 11/8/2013 3:04:46 PM | Thể loại: Lịch sử 8 | Chia sẽ bởi: Hung Ma Xuan | Lần tải: 80 | Lần xem: 1 | Page: 25 | Kích thước: 21.94 M | Loại file: ppt
  • Tiet 15 bai 9: An Đo the ki XVIII-đau the ki XX - 1
  • Tiet 15 bai 9: An Đo the ki XVIII-đau the ki XX - 2
  • Tiet 15 bai 9: An Đo the ki XVIII-đau the ki XX - 3
  • Tiet 15 bai 9: An Đo the ki XVIII-đau the ki XX - 4
  • Tiet 15 bai 9: An Đo the ki XVIII-đau the ki XX - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tiet 15 bai 9: An Đo the ki XVIII-đau the ki XX, Lịch sử 8. . nslide chia sẽ đến bạn đọc bài giảng Tiet 15 bai 9: An Đo the ki XVIII-đau the ki XX .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Tiet 15 bai 9: An Đo the ki XVIII-đau the ki XX trong thể loại Lịch sử 8 được giới thiệu bởi user Hung Ma Xuan đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Lịch sử 8 , có tổng cộng 25 page, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Lịch sử Lịch sử 8 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN MINH TRƯỜNG THCS BẠCH ĐÍCH CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP,còn cho biết thêm GV : Ma Xuân Hùng Tiết 15, bên cạnh đó Bài 9,còn cho biết thêm ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX KIỂM TRA BÀI CŨ 1, nói thêm là ĐÁCUYN 2, ngoài ra PUỐCKINGIƠ 3, cho biết thêm NIUTƠN 4, bên cạnh đó LÔMÔNÔXỐP CỘT II B, ngoài ra Thuyết vạn vật hấp dẫn D, tiếp https://nslide.com/bai-giang/tiet-15-bai-9-an-do-the-ki-xviii-dau-the-ki-xx.an8hzq.html

Nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN MINH
TRƯỜNG THCS BẠCH ĐÍCH
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP.
GV : Ma Xuân Hùng
Tiết 15. Bài 9. ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. ĐÁCUYN


2. PUỐCKINGIƠ

3. NIUTƠN

4. LÔMÔNÔXỐP
CỘT II
B. Thuyết vạn vật hấp dẫn
D. Thuyết tiến hóa và di truyền
C. Định luật bảo toàn vật chất và
năng lượng
CỘT I
A. Thuyết tế bào
CHƯƠNG III: CHÂU Á THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
I. SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA ANH
Quá trình xâm lược Ấn Độ của thực dân Anh diễn ra như thế nào?
1. Sự xâm lược của thực dân Anh
Đến thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách thống trị đối với Ấn Độ
Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh, phải cung cấp nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.
Chân dung Nữ Hoàng Anh Victoria
Lễ lên ngôi của Nữ Hoàng Victoria ở Ấn Độ
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
I. SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA ANH
1. Sự xâm lược của thực dân Anh
2. Chính sách thống trị của thực dân Anh
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
I. SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA ANH
1. Sự xâm lược của thực dân Anh
2. Chính sách thống trị của thực dân Anh
Thực dân Anh đã thi hành chính sách thống trị như thế nào đối với Ấn Độ?
Về chính trị: thực dân Anh trực tiếp cai trị Ấn Độ.
Thực hiện nhiều chính sách để củng cố ách thống trị của mình như “chia để trị”, khoét sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
Mời các em quan sát bảng thống kê
Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ?
Thực dân Anh thống trị Ấn Độ tàn bạo, vơ vét sức người, sức của kiếm lợi mà không quan tâm đến đời sống nhân dân
=> Hậu quả: số người chết đói ngày càng nhiều
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
Những hình ảnh về nạn đói ở Ấn Độ do hậu quả chính sách cai trị của thực dân Anh
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
I. SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA ANH
1. Sự xâm lược của thực dân Anh
2. Chính sách thống trị của thực dân Anh
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
I. SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA ANH
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ
Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa Xi-pay ?
1. Khởi nghĩa Xi-pay
Nguyên nhân:

-Nguyên nhân sâu xa: chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh “chia để trị” , …mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.
- Duyên cớ: binh lính Xi-pay bất mãn trước trước bọn chỉ huy bắt giam những người có tư tưởng chống đối.
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ
1. Khởi nghĩa Xi-pay
a. Nguyên nhân:

-Ngày 10-5-1857, hàng vạn lính Xi-pay đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh
-Cuộc khởi nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nông dân, nhanh chóng lan ra khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ấn Độ. Nghĩa quân đã lập được chính quyền, giải phóng được một số thành phố lớn. Cuộc khởi nghĩa duy trì khoảng 2 năm (1857-1859) thì bị thực dân Anh đàn áp đẫm máu.
Cuộc khởi nghĩa Xi-pay đã diễn ra như thế nào ?
b. Diễn biến:
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
Một số hình ảnh về cuộc khởi nghĩa Xi-pay
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ
1. Khởi nghĩa Xi-pay
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến:
c. Kết quả:
Cuộc khởi nghĩa Xi-pay có kết quả như thế nào ?
Cuộc khởi nghĩa Xi-pay bị thất bại, nghĩa
quân bị thực dân Anh đàn áp dã man
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ
1. Khởi nghĩa Xi-pay
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến:
c. Kết quả:
d. Ý nghĩa:
Tuy thất bại, nhưng khởi nghĩa Xi-pay có ý nghĩa ra sao ?
Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần
đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ
chống CNTD, giải phóng dân tộc. Thúc đẩy
phong trào đấu tranh chống thực dân Anh
giành độc lập.
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ
1. Khởi nghĩa Xi-pay
2. Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
Đảng quốc đại ra đời như thế nào?
- Cuối 1885, Đảng Quốc Đại –chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập, đánh dấu một giai đoạn mới trong phong trào giải phóng dân tộc, giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị
Trong quá trình hoạt động, Đảng Quốc đại bị phân hóa ra sao?
Đảng Quốc đại bị phân hóa thành hai phái, phái “ôn hòa” chủ trương thỏa hiệp, chỉ yêu cầu Chính phủ Anh tiến hành cải cách, phái “cấp tiến” do Ti-lắc cầm đầu thì kiên quyết chống TD Anh.
Tháng 6-1908, TD Anh bắt giam Ti-lắc và nhiều chiến sĩ cách mạng khác.
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ
1. Khởi nghĩa Xi-pay
2. Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
3. Các phong trào đấu tranh (1905-1908):
Trình bày phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ năm 1905 ?
Năm 1905, TD Anh chia đôi xứ Ben-gan, khiến nhân dân Ấn Độ căm phẫn. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra rầm rộ.
Trình bày phong trào đấu tranh của công nhân Bom-bay 1908 ?
Năm 1908, công nhân Bom-bay tổ chức nhiều cuộc bãi công chính trị, lập các đơn vị chiến đấu, xây dựng chiến lũy để chống quân Anh.
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
Ben-gan
Hồi giáo
Ấn giáo
Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ
1. Khởi nghĩa Xi-pay
2. Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
3. Các phong trào đấu tranh (1905-1908):
Các phong trào bị thất bại nhưng có ý nghĩa ra sao?
Các phong trào tuy thất bại nhưng đã đặt cơ sở cho các thắng lợi sau này của nhân dân Ấn Độ.
Khởi nghĩa Xi-pay
Chống chính sách cai trị, bóc lột của thực dân Anh
1885-1908
Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
Sự trưởng thành của tư sản dân tộc
1908
Công nhân khởi nghĩa chống quân đội Anh
Đỉnh cao của phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX
Tư sản ấn Độ chống thực dân Anh đòi quyền lợi dân tộc, kinh tế
Khởi nghĩa Bom-bay
NIÊN BIỂU VỀ PHONG TRÀO CHỐNG ANH CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
Dặn dò
- Học bài
- Làm bài tập trong SBTLS 8
- Soạn trước bài 10