Chào mừngcác em học sinh đến với bài học hôm nay !
Tiết 23
Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
Tập đọc nhạc: TĐN số 7- Quê hương
1. Ôn tập bài hát
2.Tập đọc nhạc số 6 Dân ca Ucari na
Các em xem một vài hình ảnh
về đất nước U-Crai-Na
Thủ đô Kiev
2.Tập đọc nhạc
1
- Bản nhạc được viết ở nhịp 3/4 .Giọng La thứ.
a. Tìm hiểu bản nhạc.
- Trường độ: trắng chấm dôi, trắng, đen, đơn.
- Cao độ: La, Si, Đô, Rê, Mi, Pha, Son.
Kí hiệu: Dấu nhắc lại,
dấu luyến
- Bài TĐN được chia
làm 4 câu
Nghe giai điệu
bản nhạc
>
_
>
>
>
_
_
_
_
_
_
_
Âm hình tiết tấu:
>
_
_
Thang âm gam La thứ
Tập đọc nhạc từng câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Đọc nhạc kết hợp vỗ tiết tấu, vỗ nhịp
Đọc nhạc, ghép lời.
Nghe giai điệu đoán câu nhạc trong bài
3
Củng cố
Hướng dẫn về nhà
Thể hiện tốt bài hát " Khúc ca bốn mùa," bài TĐN số 7. Kết hợp động tác đơn giản phù hợp với nội dung, lời ca của bài hát.
Làm bài tập trong SGK, xem trước nội dung bài tiết 24.
Giờ học kết thúc
Chúc các em hoàn thành tốt bài học
nguon VI OLET