Tiết 24. OTBH: Chim sáo. Ôn tập TĐN: TĐN số 5, số 6

Đăng ngày 8/13/2017 4:10:00 PM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Đông Nguyễn Thị Thu | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 14 | Kích thước: 2.94 M | Loại file: ppt
  • Tiết 24. OTBH: Chim sáo. Ôn tập TĐN: TĐN số 5, số 6 - 1
  • Tiết 24. OTBH: Chim sáo. Ôn tập TĐN: TĐN số 5, số 6 - 2
  • Tiết 24. OTBH: Chim sáo. Ôn tập TĐN: TĐN số 5, số 6 - 3
  • Tiết 24. OTBH: Chim sáo. Ôn tập TĐN: TĐN số 5, số 6 - 4
  • Tiết 24. OTBH: Chim sáo. Ôn tập TĐN: TĐN số 5, số 6 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tiết 24. OTBH: Chim sáo. Ôn tập TĐN: TĐN số 5, số 6, Âm nhạc 4. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người tài liệu Tiết 24. OTBH: Chim sáo. Ôn tập TĐN: TĐN số 5, số 6 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Tiết 24. OTBH: Chim sáo. Ôn tập TĐN: TĐN số 5, số 6 trong danh mục Âm nhạc 4 được chia sẽ bởi user Đông Nguyễn Thị Thu tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào thể loại Âm nhạc 4 , có tổng cộng 14 page, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 4 Âm nhạc 4 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG thầy cô Giáo về dự giờ âm nhạc lớp 4 Phòng giáo dục và đào tạo đông triều GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HƯNG Thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm 2010 Âm nhạc: Tiết 24 Ôn tập bài hát: Chim sáo Tập đọc nhạc: Ôn tập TĐN số 5, số 6 Từ nh÷ng h×nh ¶nh trªn, em liªn t­ëng ®Õn bµi h¸t nµo ? Bài hát Chim Sáo , dân ca Khome (Nam Bộ), sưu tầm Đặng Nguyễn,còn https://nslide.com/bai-giang/tiet-24-otbh-chim-sao-on-tap-tdn-tdn-so-5-so-6.4o3u0q.html

Nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
thầy cô Giáo về dự giờ âm nhạc lớp 4
Phòng giáo dục và đào tạo đông triều
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HƯNG
Thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm 2010
Âm nhạc:
Tiết 24
Ôn tập bài hát:
Chim sáo
Tập đọc nhạc:
Ôn tập TĐN số 5, số 6
Từ nh÷ng h×nh ¶nh trªn, em liªn t­ëng ®Õn bµi h¸t nµo ?
Bài hát "Chim Sáo", dân ca Khome (Nam Bộ), sưu tầm Đặng Nguyễn.
Hoạt động 1
Ôn tập bài hát:
Chim sáo
Ôn cách vỗ đệm theo tiết tấu bài hát Chim Sáo
Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay.
* * * * * * * *
Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay.
* * * * * * * *
Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui bầy la là la la.
* * * * * * * * * * * * *
Trong rừng cây xanh sáo tìm trái thơm.
* * * * * * * *
Trong rừng cây xanh tiếng đùa líu lo.
* * * * * * * *
Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui bầy la là la la.
* * * * * * * * * * * * *
Vận động múa phụ hoạ

T?p d?c nh?c: ễn t?p:
TDN s? 5
TDN s? 6

Hoa bé ngoan c?a nh?c si Ho�ng Y?n.
Trớch t? b�i:

Tên nốt

�m hỡnh ti?t t?u chớnh:


Thang õm:


Bài TĐN số 5
Nội dung
Đồ,rê,mi,son,la

Múa vui c?a nh?c si Luu H?u Phu?c.
Đồ,rê,mi, son


N?t tr?ng, n?t den, n?t múc don.
Nội dung

Trớch t? b�i:

Tên nốt

�m hỡnh ti?t t?u chớnh:


Thang õm:


Bài TĐN Số 6
Dặn dò
- Ôn tập bµi h¸t Chim s¸o
- Ôn tập 2 bµi tËp ®äc nh¹c sè 5, sè 6
Chúc thầy cô và các em sức khỏe !
Tiết học kết thúc