TIẾT 26 - ĐS9

Đăng ngày 12/12/2017 4:02:03 PM | Thể loại: Bài giảng khác | Chia sẽ bởi: Diễm Châu Thị Ngọc | Lần tải: 0 | Lần xem: 54 | Page: 9 | Kích thước: 0.84 M | Loại file: ppt

  • TIẾT 26 - ĐS9 - 1
  • TIẾT 26 - ĐS9 - 2
  • TIẾT 26 - ĐS9 - 3
  • TIẾT 26 - ĐS9 - 4
  • TIẾT 26 - ĐS9 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

KÍNH CHÀO QUÍ THẦY, CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 9A2

Người thực hiện: Châu Thị Ngọc Diễm
Trường THCS Nguyễn Trãi
Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2017
BÀI TẬP 1
BÀI TẬP 2 ( BT 25a/67SBT)
Cho hàm số y = 2x - 3. Xác định hệ số góc của hàm số và tính góc tạo bởi đường thẳng y = 2x - 3 và trục Ox.
tiết 26: Luyện tập
I. SỬA BÀI TẬP CŨ
tiết 26: Luyện tập
I. SỬA BÀI TẬP CŨ
II. BÀI TẬP MỚI
Dạng 1: Tìm hệ số góc.
Bài tập1 (BT 27a/58SGK)
Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3
Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2;6)
Bài tập 2 : Cho hàm số y=ax+3 (a ≠ 0)
a. Xác định hệ số góc a biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y=2x+1
b. Xác định hệ số góc a biết đồ thị hàm số tạo với trục Ox một góc 450
tiết 26: Luyện tập
I. SỬA BÀI TẬP CŨ
II. BÀI TẬP MỚI
Dạng 1: Tìm hệ số góc.
Dạng 2: Xác định hàm số
Bài tập ( BT 29/59 SGK)
Xác định hàm số bậc nhất trong mỗi trường hợp sau:
a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.
a = 3 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2;2)
Dạng 3: Đồ thị hàm số
THẢO LUẬN NHÓM (4P)
Nhóm 1 + 2 : a
Nhóm 3 + 4 : b
B
C
(d2)
O
-3
-2
-1
1
2
3
-1
1
2
3
4
x
y
(d1)
-4
A
b) Ta có: A(-4;0), B(2;0), C(0;2)
a)
c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC(đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét).
tiết 26: Luyện tập
I. SỬA BÀI TẬP CŨ
II. BÀI TẬP MỚI
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Mọi đường thẳng có hệ số góc k luôn có phương trình y = kx + b
Hướng dẫn HS tự học
* Đối với bài học tiết này:
- Xem lại các dạng bài tập đã sửa.
- BTVN: 26;27 SBT / 61
Bài tập : Xác định hàm số bậc nhất biết đồ thị của hàm số đó song song với đường thẳng y = 2x +1 và cắt hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 4
* Đối với bài học tiết học tiếp theo:
- Tiết 27 “ Ôn tập chương II”
+ Chuẩn bị: Câu 1, 2 trang 59;60SGK


Xác định hàm số bậc nhất biết đồ thị của hàm số đó song song với đường thẳng y = 2x +1 và cắt hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 4
Hướng dẫn
Bước 1: Hàm số bậc nhất có dạng: y = ax + b (a ≠ 0)
Bước 2: Vì đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x +1
nên ta có: y = 2x + b
Bước 3: Nhận xét: Đồ thị hàm số là đường thẳng
tạo với hai trục tọa độ tam giác vuông tại O
Bước 4: Lập hệ thức tìm b.
Bước 4: Lập hệ thức tìm b.
Bước 5: Kết luận.
.
CHÚC QUÝ THẦY CÔ
NHIỀU SỨC KHỎE
CÁC EM HỌC SINH
CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI