Tiết 27. OTBH: Chú voi con ở bản Đôn. TĐN: TĐN số 7

Đăng ngày 4/6/2017 2:30:58 PM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Trinh Trần Thị Tuyết | Lần tải: 5 | Lần xem: 6 | Page: 23 | Kích thước: 3.32 M | Loại file: ppt

  • Tiết 27. OTBH: Chú voi con ở bản Đôn. TĐN: TĐN số 7 - 1
  • Tiết 27. OTBH: Chú voi con ở bản Đôn. TĐN: TĐN số 7 - 2
  • Tiết 27. OTBH: Chú voi con ở bản Đôn. TĐN: TĐN số 7 - 3
  • Tiết 27. OTBH: Chú voi con ở bản Đôn. TĐN: TĐN số 7 - 4
  • Tiết 27. OTBH: Chú voi con ở bản Đôn. TĐN: TĐN số 7 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG BÀNG


GIÁO ÁN

Môn: ÂM NHẠC - LỚP 4
Tuần 26 - Tiết 26
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Họ và tên: Lê Thị Hằng
Ngày dạy: 16/3/2017
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Trò chơi:
Con vật em yêu
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Chân dung nhạc sĩ Phạm Tuyên
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm TuyênLời 1:
Câu 1: Chú voi con ở Bản Đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con.
Câu 2: Từ rừng già chú đến với người. Vẫn ham ăn với lại ham chơi.
Câu 3: Voi con ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có đôi ngà to.
Câu 4: Có sức đi khắp miền rừng xa. Kéo gỗ cho buôn làng của ta.
Lời 2:
Câu 1: Chú voi con thật là khôn. Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn.
Câu 2: Đầu gật gù, đưa vẫy cái vòi. Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui.
Câu 3: Voi con ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có thân mình to.
Câu 4: Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi. Góp sức xây buôn làng đẹp tươi.
Câu 5: Voi ơi, voi ơi!

Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc


Hát câu 1
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Chú voi con ở Bản Đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con.


Hát câu 2
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Từ rừng già chú đến với người. Vẫn ham ăn với lại ham chơi.


Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Chú voi con ở Bản Đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con.
Hát nối câu 1 và câu 2
Từ rừng già chú đến với người. Vẫn ham ăn với lại ham chơi.Hát câu 3
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Voi con ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có đôi ngà to.


Hát câu 4
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Có sức đi khắp miền rừng xa. Kéo gỗ cho buôn làng của ta.Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Hát nối câu 3 và câu 4
Có sức đi khắp miền rừng xa. Kéo gỗ cho buôn làng của ta.
Voi con ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có đôi ngà to.


Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Chú voi con ở Bản Đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con.
Từ rừng già chú đến với người. Vẫn ham ăn với lại ham chơi.
Voi con ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có đôi ngà to.
Có sức đi khắp miền rừng xa. Kéo gỗ cho buôn làng của ta.


Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Hát câu 1, 2
Chú voi con thật là khôn. Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn.
Đầu gật gù, đưa vẫy cái vòi. Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui.Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Hát câu 3, 4
Voi con ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có thân mình to
Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi. Góp sức xây buôn làng đẹp tươi.


Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Voi ơi, voi ơi!
Hát câu 5
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Voi ơi, voi ơi!
Chú voi con thật là khôn. Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn.
Đầu gật gù đưa vẫy cái vòi. Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui.
Voi con ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có thân mình to.
Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi. Góp sức xây buôn làng đẹp tươi.
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x
x x x x
x x x x x x x x x x x
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
x x
x x x x
x x x x
x x x
x x x
x
x x x
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017
Âm nhạc
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Chân dung nhạc sĩ Sô-panh
KÍNH CHÚC BAN GIÁM KHẢO
MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC;
CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.