slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16

Tiết 27. OTBH: Chú voi con ở bản đôn. TĐN: TĐN số 7 bài giảng Âm nhạc 4

Đăng ngày 3/6/2015 7:50:38 PM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Lần tải: 107 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: 3.07 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


Chào mừng thầy cô giáo về dự giờ
MÔN ÂM NHẠC LỚP 4
Người dạy: Lê Thị Dung
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Em hãy quan sát một số hình ảnh sau , nêu tên và tác giả của bài hát đó?
Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2014
Âm nhạc
Tiết 27: ÔN TẬP BÀI HÁT: CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7
Ôn bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
Chú voi con ở Bản Đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con.
Chú voi con thật là khôn. Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn.
x x x x x x x x
Từ rừng già chú đến với người. Vẫn ham ăn với lại ham chơi.
Đầu gật gù, đưa vẫy cái vòi. Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui.
x x x x x x x xxx
Voi con ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có đôi ngà to.
Voi con ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có thân mình to.
x x x x x x x x
Có sức đi khắp miền rừng xa. Kéo gỗ cho buôn làng của ta.
Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi. Góp sức xây buôn làng đẹp tươi
x x x x x x x xxx
Voi ơi , Voi ơi!
x x x xxxx
Hát kết hợp gõ đệm theo phách:
Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2014
Âm nhạc
Tiết 27: ÔN TẬP BÀI HÁT: CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7
Ôn bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
- Hát kết hợp vận động theo nhạc
Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2014
Âm nhạc
Tiết 27: ÔN TẬP BÀI HÁT: CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7
2. Tập đọc nhạc:
- Luyện tập cao độ:
Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2014
Âm nhạc
Tiết 27: ÔN TẬP BÀI HÁT: CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7
2. Tập đọc nhạc:
- Luyện tập tiết tấu:
2.Tập đọc nhạc:
TĐN số 7 : Đồng lúa bên sông
2
4
Đồ Mi Rê Đồ Mi Son La Son
Son La Son Mi Son Mi Rê Mi Rê Đồ
2.Tập đọc nhạc:
TĐN số 7 : Đồng lúa bên sông
2
4
Mùa lúa chín vàng, đàn chim hót vang.
Trong nắng mai h?ng có tiếng ai hát trên đồng.
TRÒ CHƠI
" HÁI HOA DÂN CHỦ"
3
5
Mời đội bạn cùng hát lĩnh xướng và hòa giọng
lời 1 bài hát Chú voi con ở Bản Đôn
2. Hát kết hợp vận động phụ họa
lời 1 của bài hát Chú voi con ở Bản Đôn
3. Tìm nốt nhạc còn thiếu ở bài TĐN số 7
4. Đọc nhạc bài TĐN số 7
5. Nói tên bài TĐN số 7
6. Hát kết hợp gõ theo tiết tấu lời bài TĐN số 7
2
4

Đọc nhạc bài TĐN số 7
2
4

Tìm tên nốt nhạc còn thiếu của bài TĐN số 7
GIỜ HỌC KẾT THÚC
XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN!

Sponsor Documents