slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13

Tiết 27. OTBH: Chú voi con ở bản đôn. TĐN: TĐN số 7 bài giảng Âm nhạc

Đăng ngày 4/13/2015 5:03:33 PM | Thể loại: Âm nhạc | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: 1.34 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲNH NHAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Môn: Âm nhạc
Lớp 4
GV: Lò văn Thiêm
Kiểm tra bài cũ:

“ Chú voi con ở Bản Đôn ”
Khởi động giọng lời 1 bài hát:
1. Hát và kết hợp vận động phụ họa
TĐN số 7 : Hỏi hoa bờn r?ng
2
4
Mùa lúa chín vàng, đàn chim hót vang.
trong nắng h?ng vàng có tiếng ai hát trên đồng.
Luyện t?p cao độ:
Luyện tập tiết tấu
2
4
TDN s? 7: D?ng lỳa bờn sụng
2
4
Mùa lúa chín vàng, đàn chim hót vang.
Trong nắng mai h?ng có tiếng ai hát trên đồng.
Giờ học kết thúc
chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe. Chúc các em chăm ngoan học giỏi

Sponsor Documents