Bài Giảng Âm Nhạc 6:Tiết 28. Ôn Bài Hát. Tđn Số 8. Nl: Những Ký Hiệu Thường Gặp Trong Bản Nhạc

bài giảng điện tử Âm nhạc Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
l62r0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-02-21 19:34:09
Loại file
ppt
Dung lượng
Trang
22
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Âm nhạc ktbc : 1. - Bài hát "Tia nắng hạt mưa" đã giành được giải thưởng gì ? Vào năm nào ? - Bài hát được chia làm mấy đoạn? Mỗi đoạn bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu? - Bài hát: "Tia nắng, hạt mưa" giành giải A cuộc thi sáng tác ca khúc của báo Hoa học trò và Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào năm 1992. Bài..

  • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc - 1
  • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc - 2
  • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc - 3
  • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc - 4
  • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Âm nhạc
ktbc :
1. - Bài hát "Tia nắng hạt mưa" đã giành được giải thưởng gì ? Vào năm nào ?
- Bài hát được chia làm mấy đoạn? Mỗi đoạn bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu?
- Bài hát: "Tia nắng, hạt mưa" giành giải A cuộc thi sáng tác
ca khúc của báo Hoa học trò và Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào năm 1992.
Bài hát được chia làm hai đoạn :
Đoạn 1 : "Hình như.dòng lưu bút đọng lại"
Đoạn 2 : Còn lại
Âm nhạc
Tiết 27
Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8
I. Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa
Âm nhạc
Tiết 27
Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8
I. Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa
II. Nhạc lí : Những kí hiệu thừơng gặp trong bản nhạc
Nhạc lí
Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc
Dấu nối :
VD:
Dấu nối dùng để
liên kết trường độ
2 hay nhiều nốt nhạc
cùng cao độ
Kí hiệu :
2. DÊu luyÕn :
VD:
Dấu luyến dùng để liên kết 2 hay nhiều nốt nhạc có cao độ khác nhau
Kí hiệu :
Nhạc lí
Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc
3. Dấu nhắc lại :
VD:
4. Dấu quay lại :
VD:
VD:
5. Khung thay đổi :
Dùng để nhắc lại
một đoạn nhạc ngắn
Dùng để nhắc lại một đoạn nhạc
dài hay cả bài nhạc
Thường đi cùng với
dấu nhắc lại.Dùng để
bỏ một hoặc hai ô
nhịp cuối đoạn nhạc
1
1
Thø 5 ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2009
Âm nhạc
Tiết 27
Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8
I. Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa
II. Nhạc lí : Những kí hiệu thừơng gặp trong bản nhạc
Nhạc lí
Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc
Dấu nối :
VD:
Kí hiệu :
2. DÊu luyÕn :
VD:
3. Dấu nhắc lại :
VD:
4. Dấu quay lại :
VD:
VD:
5. Khung thay đổi :
Âm nhạc
Tiết 27
Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8
I. Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
II. Nhạc lí : Những kí hiệu thừơng gặp trong bản nhạc.
III. Tập đọc nhạc : TĐN số 8.
Tập đọc nhạc: TĐN số 8
(Trích)
Âm nhạc
Tiết 27
Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8
I. Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
II. Nhạc lí : Những kí hiệu thừơng gặp trong bản nhạc.
III. Tập đọc nhạc : TĐN số 8.
1. Tìm hiểu bài :
Tập đọc nhạc: TĐN số 8
(Trích)
Bài viết ở nhịp bao nhiêu?
Số chỉ nhịp cho biết điều gì?
Bài TĐN sử dụng
các kí hiệu âm nhạc
gì ?
Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Em hay cho biết nốt thấp nhất và nốt
cao nhất trong bài ? Hình nốt viết trong
bài?
Âm nhạc
Tiết 27
Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8
I. Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
II. Nhạc lí : Những kí hiệu thừơng gặp trong bản nhạc.
III. Tập đọc nhạc : TĐN số 8.
1. Tìm hiểu bài :
2. Luyện đọc cao độ :
2. Luyện cao độ :
1. Tìm hiểu bài :
III. Tập đọc nhạc : TĐN số 8.
II. Nhạc lí : Những kí hiệu thừơng gặp trong bản nhạc.
I. Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
Tiết 27
Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8
Âm nhạc
3. Luyện tiết tấu :
Âm nhạc
Tiết 27
Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8
I. Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
II. Nhạc lí : Những kí hiệu thừơng gặp trong bản nhạc.
III. Tập đọc nhạc : TĐN số 8.
1. Tìm hiểu bài :
2. Luyện cao độ :
3. Luyện tiết tấu :
4. Tập đọc từng câu :
(Trích)
Tập đọc nhạc: TĐN số 8
4. Tập đọc từng câu :
3. Luyện tiết tấu :
2. Luyện cao độ :
1. Tìm hiểu bài :
III. Tập đọc nhạc : TĐN số 8.
II. Nhạc lí : Những kí hiệu thừơng gặp trong bản nhạc.
I. Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
Tiết 27
Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa.
Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8
Âm nhạc
5. Ghép lời ca :
(Trích)
Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Bài tập :
1. Phân biệt cách dùng dấu luyến và dấu nối (nối các nội dung tương ưng trong các ô sau):
Liên kết trường độ hai
hay nhiều nốt nhạc
cùng cao độ
Liên kết hai hay nhiều
Nốt nhạc có cao
độ khác nhau
Dấu luyến

Dấu nối
Bài tập :
2. Xét các kí hiệu:
a. Kí hiệu
b. Kí hiệu
c. Kí hiệu
Gọi là gì ?
Gọi là gì ?
Gọi là gì ?
Gọi là dấu nhắc lại
Gọi là dấu quay lại
Gọi là khung thay đổi

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngTiet_27_Bai_tia_nang_hat_mua.ppt[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự