Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc

Đăng ngày 3/26/2017 4:25:34 PM | Thể loại: Âm nhạc 6 | Chia sẽ bởi: Minh Nguyễn Viết | Lần tải: 84 | Lần xem: 4 | Page: 25 | Kích thước: 11.52 M | Loại file: ppt

  • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc - 1
  • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc - 2
  • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc - 3
  • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc - 4
  • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung


CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
Người thực hiện: Nguyễn Viết Minh
Trung tâm học thêm Giang Lee
Môn Âm nhạc lớp 6
KIỂM TRA BÀI CŨ

*Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu bài hát Tia nắng, hạt mưa
* Nêu vài nét về tác giả và bài hát
Tiết 29 : - ôn bài hát : tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc : tđn số 8
- Nhạc lí : những kí hiệu thường gặp
Trong bản nhạc
1/ Ôn bài hát : Tia nắng hạt mưa

Nhạc : Khánh Vinh - Thơ : Lệ Bình
Bài hát được viết ở nhịp 2/4.
Trong b�i cú s? d?ng d?u quay l?i, d?u nh?c l?i, d?u n?i, khung thay d?i,.
B�i hỏt ca ng?i tỡnh b?n vụ tu c?a l?a tu?i h?c trũ.
Gi�nh gi?i A cu?c thi sỏng tỏc ca khỳc do Bỏo Hoa h?c trũ v� H?i Nh?c si Vi?t Nam t? ch?c nam 1992.
Tiết 29 :- ôn bài hát : tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc : tđn số 8
- Nhạc lí : những kí hiệu thường gặp
Trong bản nhạc
Tiết 29 : - ôn bài hát : tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc : tđn số 8
- Nhạc lí : những kí hiệu thường gặp
Trong bản nhạc
1 /- Ôn bài hát : Tia nắng hạt mưa.


2 /- Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
a- Dấu nối : - Kí hiệu :
VD 1:
VD2:
-Tác dụng : Dùng để liên kết trường độ 2 hay nhiều nốt nhạc cùng cao độ .
Tiết 29 : - ôn bài hát : tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc : tđn số 8
- Nhạc lí : những kí hiệu thường gặp
Trong bản nhạc
1 : Ôn bài hát : Tia nắng hạt mưa.

2 : Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
-VD :
b - Dấu luyến :
- Kí hiệu :
Tác dụng : Dùng để liên kết 2 hay nhiều nốt nh?c có cao độ khác nhau .
Tiết 29 : - ôn bài hát : tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc : tđn số 8
- Nhạc lí : những kí hiệu thường gặp
Trong bản nhạc
1 : Ôn bài hát : Tia nắng hạt mưa.

2 : Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
-VD :
c - Dấu nhắc lại :
- Kí hiệu :
Tác dụng : Dùng để nhắc lại câu nhạc , đoạn nhạc giống nhau .
Tiết 29 : - ôn bài hát : tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc : tđn số 8
- Nhạc lí : những kí hiệu thường gặp
Trong bản nhạc
1 : Ôn bài hát : Tia nắng hạt mưa.

2 : Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
d - Dấu quay lại :
- Kí hiệu :
Tác dụng : Dùng để nhắc lại đoạn nh?c gi?ng nhau , ho?c c? b?n nhạc .
Tiết 29 : - ôn bài hát : tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc : tđn số 8
- Nhạc lí : những kí hiệu thường gặp
Trong bản nhạc


2 : Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nh?c
e : Khung thay đổi :
- Kí hiệu :
Tác dụng : + Dùng để hu?ng d?n thay đổi số lần hát .
+ Khung thay đổi thường đi cùng với dấu nhắc l?i
- VD :
1 : Ôn bài hát : Tia nắng , hạt mưa .
Tiết 29 : - ôn bài hát : tia nắng , hạt mưa .
- Tập đọc nhạc : tđn số 8
- nhạc lí : những kí hiệu thường gặp
Trong bản nhạc
1- Ôn bài hát : Tia nắng, hạt mưa .
2- Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
3- Tập đọc nhạc số 8 : Lá thuyền ước mơ
Nhạc & lời : Thảo Linh
Tác giả : Nhạc sĩ Thảo Linh tên thật là Nguyễn Thảo Giang, tốt nghiệp ngành Ngữ văn năm 1985, hiện ông đang là biên tập viên Phòng khai thác Phim truyện Dài truyền hình TP H? Chớ Minh.
Một số ca khúc của ông : Lá thuyền ước mơ, Mưa phố, Duyên dáng bầu trời Hà Nội .
Tiết 29 : - ôn bài hát : tia nắng , hạt mưa .
- Tập đọc nhạc : tđn số 8
- nhạc lí : những kí hiệu thường gặp
Trong bản nhạc
3- Tập đọc nhạc số 8 : Lá thuyền ước mơ
Nhận xét :
- Tỏc gi? c?a b�i hỏt Lỏ thuy?n u?c mo?
Nhạc sĩ Thảo Linh.
- Được viết theo loại nhịp nào?
Nhịp
- Trong bài có sử dụng những kí hiệu âm nhạc nào?
Dấu nhắc lại, dấu nối, dấu luyến, khung thay đổi.
- Về cao độ có các nốt nào?
Đô- Rê- Mi- Pha- Son- La- Si
- Về trường độ sử dụng hình nốt nào?
Nốt đen, nốt móc đơn, nốt trắng, nốt đen chấm dôi, lặng đơn.
- Âm hình tiết tấu chính của bài?
Tiết 29 : - ôn bài hát : tia nắng , hạt mưa .
- Tập đọc nhạc : tđn số 8
- nhạc lí : những kí hiệu thường gặp
Trong bản nhạc
3- Tập đọc nhạc số 8 : Lá thuyền ước mơ :
* Luyện t?p cao d? : Gam Đô trưởng
* Luy?n t?p tiết tấu :
TTT
Đọc tên nốt cả bài
ẤN NÚT PLAY
Tiết 29 : - ôn bài hát : tia nắng , hạt mưa .
- Tập đọc nhạc : tđn số 8
- nhạc lí : những kí hiệu thường gặp
Trong bản nhạc
* Tập đọc nhạc từng câu
Dặn dò :
Về nhà tìm các loại dấu trong bài hát Tia nắng , hạt mưa
Học thuộc bài hát Tia nắng hạt mưa, bài TĐN số 8
Xem trước bài TĐN số 9
Tìm hiểu về nhạc sĩ Văn Chung và các bài hát của ông .
tạm biệt các thầy cô giáo và các em!
Hẹn gặp lại