Tiết 29. OTBH: Thiếu nhi thế giới liên hoan. TĐN: TĐN số 8

Đăng ngày 3/31/2017 2:35:01 PM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Phúc Nguyễn Văn | Lần tải: 14 | Lần xem: 4 | Page: 18 | Kích thước: 3.23 M | Loại file: ppt

  • Tiết 29. OTBH: Thiếu nhi thế giới liên hoan. TĐN: TĐN số 8 - 1
  • Tiết 29. OTBH: Thiếu nhi thế giới liên hoan. TĐN: TĐN số 8 - 2
  • Tiết 29. OTBH: Thiếu nhi thế giới liên hoan. TĐN: TĐN số 8 - 3
  • Tiết 29. OTBH: Thiếu nhi thế giới liên hoan. TĐN: TĐN số 8 - 4
  • Tiết 29. OTBH: Thiếu nhi thế giới liên hoan. TĐN: TĐN số 8 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Âm nhạc lớp 2
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Biên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ NINH HÒA
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
Về dự giờ
Thật là hay
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Khởi động giọng: Âm“La”
Hát theo nhạc đệm lời 1 bài hát: Chú ếch con
Hát kết hợp vỗ tay theo phách lời 1 bài hát:Chú ếch con
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Kiểm tra bài cũ:
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Bài hát Chú ếch con có tính chất hơi nhanh, vui.
Bài hát Chú ếch con nói về một chú ếch chăm học, ngoan ngoãn, thích ca hát và rất vui vẻ.
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Ôn tập lời 1:
Kìa chú là chú ếch con
Có đôi là đôi mắt tròn.
Chú ngồi học bài một mình
Bên hố bom kề vườn xoan.
Bao nhiêu chú trê non
Cùng bao cô cá rô ron.
Tung tăng chiếc vây son
Nhịp theo tiếng ếch vang dồn.
Đọc lời 2:
Kìa chú là chú ếch con
Bé ngoan là ngoan nhất nhà.
Chú học thuộc bài xong rồi
Chú hát thi cùng họa mi.
Bao nhiêu chú chim ri
Cùng bao cô cá rô phi.
Nghe tiếng hát mê li
Cùng vui thích chí cười khì.
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Kìa chú là chú ếch con
Bé ngoan là ngoan nhất nhà.
Chú học thuộc bài xong rồi
Chú hát thi cùng họa mi.
Bao nhiêu chú chim ri
Cùng bao cô cá rô phi.
Nghe tiếng hát mê li
Cùng vui thích chí cười khì.
Học hát lời 2:
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Hát nối cả bài:


Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn.
Chú ngồi học bài một mình, bên hố bom kề vườn xoan.
Bao nhiêu chú trê non, cùng bao cô cá rô ron.
Tung tăng chiếc vây son, nhịp theo tiếng ếch vang dồn.
Lời 1:
Kìa chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà.
Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thi cùng họa mi.
Bao nhiêu chú chim ri, cùng bao cô cá rô phi.
Nghe tiếng hát mê li, cùng vui thích chí cười khì.
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Lời 2:
Vỗ tay theo phách:


Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn.
x - x - x - x-
Chú ngồi học bài một mình, bên hố bom kề vườn xoan.
Bao nhiêu chú trê non, cùng bao cô cá rô ron.
Tung tăng chiếc vây son, nhịp theo tiếng ếch vang dồn.

Kìa chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà.
x - x - x - x-
Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thi cùng họa mi.
Bao nhiêu chú chim ri, cùng bao cô cá rô phi.
Nghe tiếng hát mê li, cùng vui thích chí cười khì.
Lời 1:
Lời 2:
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Hát kết hợp vận động phụ họa
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn.
Chú ngồi học bài một mình, bên hố bom kề vườn xoan.
Bao nhiêu chú trê non, cùng bao cô cá rô ron.
Tung tăng chiếc vây son, nhịp theo tiếng ếch vang dồn.

Kìa chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà.
Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thi cùng họa mi.
Bao nhiêu chú chim ri, cùng bao cô cá rô phi.
Nghe tiếng hát mê li, cùng vui thích chí cười khì.
Vận động phụ họa:
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Thi đua biểu diễn bài hát
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Nội dung bài hát:
Bài hát Chú ếch con nói về một chú ếch chăm học, ngoan ngoãn, thích ca hát và rất vui vẻ.
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Em học được từ chú ếch con những đức tính nào?
Chăm học, ngoan ngoãn, vui vẻ.
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn.
Chú ngồi học bài một mình, bên hố bom kề vườn xoan.
Bao nhiêu chú trê non, cùng bao cô cá rô ron.
Tung tăng chiếc vây son, nhịp theo tiếng ếch vang dồn.

Kìa chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà.
Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thi cùng họa mi.
Bao nhiêu chú chim ri, cùng bao cô cá rô phi.
Nghe tiếng hát mê li, cùng vui thích chí cười khì.
Vận động phụ họa:
Thứ Hai ngày 04 tháng 4 năm 2016
Âm nhạc:
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
&
chân thành cảm ơn các th?y cô
Đã TớI Dự TIếT học