Giáo viên: Trương Thị Oanh
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA KAR
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI!
Chúc các thầy, cô giáo mạnh khỏe
Tiết 3: - LÍ THUYẾT ÂM NHẠC: CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA ÂM THANH CÓ TÍNH NHẠC
- ĐỌC NHẠC: BÀI ĐỌC NHẠC SỐ 1
I.Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh
Âm thanh có 4 thuộc tính rõ rệt :
Cao độ : Độ trầm bổng, cao thấp của âm thanh
Trường độ : Độ ngân dài, ngắn của âm thanh.
Cường độ : Độ mạnh, nhẹ của âm thanh
Âm sắc : Chỉ sắc thái khác nhau của âm thanh
Còn một loại âm thanh nữa mà không có độ cao thấp (trầm bổng) rõ rệt, gọi là tiếng động (tiếng kẹt cửa, tiếng đá lăn…)
Tiết 3: - LÍ THUYẾT ÂM NHẠC: CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA ÂM THANH CÓ TÍNH NHẠC
- ĐỌC NHẠC: BÀI ĐỌC NHẠC SỐ 1
II.Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1
Tác giả : Mai lan
Nhịp 2/4
Chia thành 2 câu
Cao độ: đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đô
Trường độ: nốt đen có dấu chấm dôi.

Luyện tập cao độ:
Đọc Gam Đô Trưởng
* Chuẩn bị bài mới:
HS đọc và tìm hiểu các nội dung bài tiếp theo và trả lời câu hỏi:
Bài học tiếp theo có những nội dung nào?


Tiết học kết thúc
Chúc các em chăm ngoan
học giỏi!
nguon VI OLET