Tiết 33, 34. Ôn tập và kiểm tra

Đăng ngày 8/13/2017 4:17:31 PM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Đông Nguyễn Thị Thu | Lần tải: 4 | Lần xem: 1 | Page: 20 | Kích thước: 6.20 M | Loại file: ppt
  • Tiết 33, 34. Ôn tập và kiểm tra - 1
  • Tiết 33, 34. Ôn tập và kiểm tra - 2
  • Tiết 33, 34. Ôn tập và kiểm tra - 3
  • Tiết 33, 34. Ôn tập và kiểm tra - 4
  • Tiết 33, 34. Ôn tập và kiểm tra - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tiết 33, 34. Ôn tập và kiểm tra, Âm nhạc 4. . nslide chia sẽ đến cộng đồng thư viện Tiết 33, 34. Ôn tập và kiểm tra .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Tiết 33, 34. Ôn tập và kiểm tra thuộc chủ đề Âm nhạc 4 được giới thiệu bởi user Đông Nguyễn Thị Thu đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Âm nhạc 4 , có 20 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 4 Âm nhạc 4 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Bài Dạy Môn Âm Nhạc Giáo viên: nguyễn thị thúy nhung Trường TH số 1 sen thủy Nhiệt liệt chào mừng những giáo viên, giáo viên tới dự giờ thăm lớp ! KIỂM TRA BÀI CŨ: - Xem tranh và cho biết các bức tranh dưới đây gợi cho em can dự tới những bài hát nào đã được học,tên tác giả,dân ca vùng miền? Thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2010 Môn : Âm nhạc Tiết 33: ôn 3 Bài Hát: Chim sáo, Chú voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhi thế giới liên hoan Thứ năm https://nslide.com/bai-giang/tiet-33-34-on-tap-va-kiem-tra.6o3u0q.html

Nội dung

Bài Dạy Môn Âm Nhạc
Giáo viên: nguyễn thị thúy nhung
Trường TH số 1 sen thủy
Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo đến dự giờ thăm lớp !
KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Xem tranh và cho biết những bức tranh dưới đây gợi cho em liên tưởng đến các bài hát nào đã được học,tên tác giả,dân ca vùng miền?
Thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2010
Môn : Âm nhạc
Tiết 33: ôn 3 Bài Hát:
Chim sáo, Chú voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhi thế giới liên hoan
Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2009
Nô ô ô ....

nà a a á a ..
Luyện thanh khởi động giọng:
Hoạt động 1:
Hoạt động 1:
Ôn bài hát:
CHIM SA�O
Daõn ca Khụ Me Nam Boọ
*Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca:
* Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay. Trong rừng
x x x x x x x x x x
cây xanh sáo đùa sáo bay. Ngọt thơm đom bong ơi
x x x x x x x x x x x
đàn chim vui bầy la là la la.
x x x x x x x x
* Trong rừng cây xanh sáo tìm trái thơm. Trong rừng
x x x x x x x x x x
cây xanh tiếng đùa líu lo. Ngọt thơm đom bong ơi
x x x x x x x x x x x
đàn chim vui bầy la là la la.
x x x x x x x x
Hoạt động 1:
Hoạt động 2:
Ôn bài hát:
Chuự voi con ụỷ Baỷn ẹoõn
Nhaùc vaứ lụứi: Phaùm Tuyeõn
ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có đôi ngà to.
Chú voi con ở Bản Đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con.
già chú đến với người. Vẫn ham ăn với lại ham chơi.
Từ rừng
Voi con
Có sức
đi khắp miền r?ng xa. Kéo gỗ cho buôn làng của ta.
Voi ơi voi ơi..
(Chú voi) con thật là khôn. Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn.
Đầu gật
gù đưa vẫy cái vòi. Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui. Voi con
ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có thân mình to. Khắp chốn
Tây Nguyên cần nhiều voi. Góp sức xây buôn làng đẹp…
Chú …
…tươi.
Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
Hơi nhanh - Vui
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Hát kết hợp gõ đệm theo phách
Hát lĩnh xướng - Hoà giọng
ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có đôi ngà to.
Chú voi con ở Bản Đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con
già chú đến với người. Vẫn ham ăn với lại ham chơi.
Từ rừng
Voi con
Có sức
đi khắp miền r?ng xa. Kéo gỗ cho buôn làng của ta.
Voi ơi, voi ơi!
(Chú voi) con thật là khôn.Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn.
Đầu gật
gù đưa vẫy cái vòi. Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui. Voi con
ơi voi con ơi! Mau lớn nhanh có thân mình to. Khắp chốn
Tây Nguyên cần nhiều voi. Góp sức xây buôn làng đẹp
Chú …
tươi.
Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
Hơi nhanh - Vui
Hoạt động 1:
Hoạt động 3:
Ôn bài hát:
Thieỏu nhi theỏ giụựi lieõn hoan
Nhaùc vaứ lụứi: Lửu Hửừu Phửụực
Hoạt động 1:
Nghe ti?t t?u doán l?i ca:
Hoạt động 1:
Hát kết hợp gõ nhịp:
Nhóm.
L?p.
Thiếu nhi thế giới liên hoan
Lời 1: Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em kết đoàn.
Biên giới sâu khôn ngăn mối dây thân tình.
Loài giặc kia, khôn ngăn tình yêu chứa chan, của đoàn thiếu nhi hằng mong yên vui thái bình.
* Điệp khúc:
Vui liên hoan thiếu nhi thế giới.
Ta ca hát vang lên niềm vui.
Ca vang lên vang lên tay nắm tay qua biển núi.
Trông tươi lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời.
Vang khúc ca yêu đời.
Lời 2: Vàng, đen, trắng, nước da không chia tấm lòng.
Cơn chiến chinh khôn ngăn chúng ta trao tình.
Cùm hoặc gông khôn ngăn đoàn ta ước mong một ngày sáng tươi cùng nhau liên hoan thái bình.
* Điệp khúc:

Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
*Hát và gõ đệm theo nh?p:
Lụứi 1: Ngaứn daởm xa khoõn ngaờn anh em keỏt ủoaứn. Bieõn giụựi saõu khoõn
x x x x x x
ngaờn moỏi daõy thaõn tỡnh. Loaứi giaởc kia khoõn ngaờn tỡnh yeõu chửựa chan, cuỷa
x x x x x x
ủoaứn thieỏu nhi haống mong yeõn vui thaựi bỡnh.
x x x x
ẹieọp khuực:Vui lieõn hoan thieỏu nhi theỏ giụựi. Ta ca haựt vang leõn nie�m vui. Ca
x x x x x x x x x
vang leõn vang leõn tay naộờm tay qua bieồn nuựi. Trong tửụng lai tửụi saựng tieỏn
x x x x x x
leõn theo nhũp ủụứi. Vang khuực ca yeõu ủụứi.
x x x x xx
Lụứi 2: Vaứng ủen traộng nửụực da khoõng chia taỏm loứng. Cụn chieỏn chinh
x x x x x x
khoõn ngaờn chuựng ta trao tỡnh. Cuứm hoaởc goõng khoõn ngaờn loứng ta ửụực mong,
x x x x x x
moọt ngaứy saựng tửụi cuứng nhau lieõn hoan thaựi bỡnh
x x x x
ẹieọp khuực:
*Hát theo chỉ huy:

Củng cố - Dặn dò
Về nhà ôn 3 bài hát vừa ôn.
Tìm thêm 1 vài động tác vận động phụ hoạ cho 3 bài hát vừa ôn.
`

- H
Chân thành cảm ơn quý
thầy cô đã về dự tiết dạy ngày hôm nay .
Chúc qúy thầy cô và các em học sinh sức khỏe
và hạnh phúc .