ÂM NHẠC 8
GV: Phạm Hồng Thái
Tiết 5
Ôn tập bài hát
"Lí dĩa bánh bò "
Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
Tập đọc nhạc số 2
Tiết 5:- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
I. Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
Ôn tập bài hát:
Lí dĩa bánh bò
II. Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
1. Gam thứ

Gam thứ
Là hệ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc,
hình thành dựa trên công thức cung và
nửa cung như sau:
II
III
IV
VI
V
VII
1
1/2
1
1
1/2
1
1
I
I
Âm ổn định nhất trong gam gọi là âm chủ ( bậc I)
1c
1
2
1c
1c
1
2
1c
1c
- Gam La thứ
- Âm chủ là nốt La
II. Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
1. Gam thứ
2. Giọng thứ
Các bậc âm trong gam thứ được sử dụng để xây dựng giai điệu một bài hát (hay một bản nhạc) người ta gọi đó là giọng thứ kèm theo tên âm chủ.
Giọng La thứ
III. Tập đọc nhạc số 2
Bài TĐN viết ở nhịp gì?
Bài TĐN viết ở giọng gì?
LA THỨ
Chia câu bài TĐN?
GAM LA THỨ
Bài TĐN SỐ 2
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
THANK YOU
nguon VI OLET