tiết 5. Ôn tập bài hát :Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu.

Đăng ngày 3/9/2017 1:16:25 PM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: lan trần thị | Lần tải: 9 | Lần xem: 4 | Page: 15 | Kích thước: 15.42 M | Loại file: pptx

  • tiết 5. Ôn tập bài hát :Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu. - 1
  • tiết 5. Ôn tập bài hát :Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu. - 2
  • tiết 5. Ôn tập bài hát :Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu. - 3
  • tiết 5. Ôn tập bài hát :Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu. - 4
  • tiết 5. Ôn tập bài hát :Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu. - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

Trường Tiểu học Ngũ Hiệp
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
Âm nhạc lớp 4B
Giáo viên giảng dạy: Trần thị lan
1. Ôn tập bài hát:
Bạn ơi lắng nghe
- Trình bày bài hát theo nhóm và cá nhân
- Tập thể hiện động tác phụ họa:
2. - Giới thiệu hình nốt trắng
- Bài tập tiết tấu
a. Hình nốt trắng:
=
+
= 2 phách
Cỏch vi?t hỡnh n?t tr?ng:
- Phần nốt: là hình bầu dục màu trắng nằm nghiêng
- Phần đuôi: kéo dài chạm vào bên phải của nốt
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
- Cách viết nốt trắng trên khuông:
Tập viết bảng
Trò chơi âm nhạc: Tìm hình nốt trắng
nốt trắng
nốt trắng
nốt trắng
Trò chơi âm nhạc:
nốt trắng
b. Bài tập tiết tấu:
x x x x x x x x x x
Đen đen trắng đen đen đen đen đen đen trắng
b. Bài tập tiết tấu:
x x x x x x x x x x x
Đơn đơn đen đơn đơn đen đơn đơn đơn đơn trắng
Củng cố, dặn dò:
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe