Tiết 5. OTBH: Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu

Đăng ngày 10/24/2017 3:37:12 PM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Thanh Nguyễn Thị | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 20 | Kích thước: 4.58 M | Loại file: ppt

  • Tiết 5. OTBH: Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu - 1
  • Tiết 5. OTBH: Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu - 2
  • Tiết 5. OTBH: Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu - 3
  • Tiết 5. OTBH: Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu - 4
  • Tiết 5. OTBH: Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Âm nhạc lớp 4A
Chào mừng quý thầy cô giáo
Âm nhạc
Kiểm tra bài cũ.
Nghe câu nhạc đoán xem câu nhạc có trong bài hát nào,dân ca vùng nào và ai dịch lời?
Bài: Bạn ơi lắng nghe
Dân ca: Ba Na
Sưu tầm,dịch lời: Tô Ngọc Thanh
Bạn ơi lắng nghe
Dân ca: Ba Na
Tha thiết,hồn nhiên Sưu tầm,dịch lời: Tô Ngọc Thanh
Âm nhạc
Tiết 5. - Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe
- Giới thiệu hình nốt trắng
- Bài tậpTiết tấu
Âm nhạc
1. Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe
Khởi động giọng
Bạn ơi lắng nghe
Dân ca: Ba Na
Tha thiết,hồn nhiên Sưu tầm dịch lời: Tô Ngọc Thanh
Hát kết hợp gõ đệm theo phách
VD:Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe.Tiếng dòng suối ngoài xa thì thào
X X X X X X X X
Gõ đệm theo phách: Bạn ơi lắng nghe
Dân ca: Ba Na
Tha thiết,hồn nhiên Sưu tầm dịch lời: Tô Ngọc Thanh
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Hát lĩnh xướng hòa giọng
Bạn ơi lắng nghe
Dân ca: Ba Na
Tha thiết,hồn nhiên Sưu tầm dịch lời: Tô Ngọc Thanh
Hát kết hợp vận động phụ họa
Tập biểu diễn bài hát
2. Giới thiệu hình nốt trắng

Hỡnh n?t tr?ng
=
+
Âm nhạc
Âm Nhạc
3. Bài tập tiết tấu .
Âm nhạc
Tiết 5. - Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe
- Giới thiệu hình nốt trắng
- Bài tậpTiết tấu
Xin trân trọng
Cảm ơn các thầy cô
Và các em học sinh