ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN BÌNH
CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI TIẾT HỌC TRỰC TUYẾN ÂM NHẠC 4
Giaó viên : Nguyễn Thị Yến
Năm học:2021-2022
Hoạt động 1 : Khởi động
Nghe chuỗi giai điệu đoán xem chuỗi giai điệu các con được nghe có trong bài hát nào? dân ca vùng nào và ai dịch lời?
Bài: Bạn ơi lắng nghe
Dân ca: Ba Na
Sưu tầm,dịch lời: Tô Ngọc Thanh

Thứ Hai ngày 04 tháng 10 năm 2021
ÂM NHẠC
TI

Âm nhạc
Tiết 5
- Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe
- Giới thiệu hình nốt trắng,
Bài tập tiết tấu
Hoạt động 2 : Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe
Dân ca Ba – na - Sưu tầm, dịch lời: TÔ NGỌC THANH
Tha thiết, hồn nhiên
Hoạt động :Gõ đệm theo phách: Bạn ơi lắng nghe
Dân ca: Ba Na
Tha thiết,hồn nhiên Sưu tầm dịch lời: Tô Ngọc Thanh
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Hát kết hợp vận đông phụ họa
Hoạt động khám phá: Giới thiệu hình nốt trắng, bài tập tiết tấu.

Hỡnh n?t tr?ng
=
+
a. Hình nốt trắng:
=
+
= 2 phách
2
4
Cỏch vi?t hỡnh n?t tr?ng:
- Phần nốt: là hình bầu dục màu trắng nằm nghiêng
- Phần đuôi: kéo dài chạm vào bên phải của nốt
Tập viết bảng
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
- Cách viết nốt trắng trên khuông:
- Phần nốt: là hình bầu dục màu trắng nằm nghiêng
- Phần đuôi: kéo dài chạm vào bên phải của nốt
Trò chơi âm nhạc:
Tìm hình nốt trắng
nốt trắng
nốt trắng
nốt trắng
Trò chơi âm nhạc:
nốt trắng
Hoạt động 3:Bài tập tiết tấu
Bài tập tiết tấu:
x x x x x x x x x x x x x
Đen đen trắng đen đen trắng đen đen đen đen đen đen trắng
Bài tập tiết tấu:
x x x x x x x x x x x
Đơn đơn đen đơn đơn đen đơn đơn đơn đơn trắng
Em yêu chim em mến chim vì mỗi lần chim hót em vui
Đặt lời cho hình tiết tấu
Ta yêu sao lớp 4 H lớp chúng mình cùng gắng chăm ngoan
Đặt lời cho hình tiết tấu
Nghe véo von trong vòm cây họa mi với chim oanh
Đặt lời cho hình tiết tấu
Đặt lời cho hình tiết tấu
Lớp chúng em vui thật vui cùng ca hát bên nhau
Củng cố, dặn dò
- các con tập đặt lời cho hai hình tiết tấu vừa học
- Hát kết hợp những động tác phụ họa cho bài hát vừa ôn tập.
TẠM BIỆT CÁC EM !
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
nguon VI OLET