KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
MÔN ÂM NHẠC 7

KIỂM TRA BÀI CŨ
* Sơ đồ cách đánh nhịp 4/4 :
Ứng dụng nhịp 4/4 :
Thường dùng trong các bài hát, bản nhạc có tính chất hành khúc, trang nghiêm, trữ tình.
1
2
3
4
* Cấu trúc:
Ví dụ 1:
Ví dụ 2
ĐẤT NƯỚC/ LÃNH THỔ - Malaysia

Câu 1:
Câu 2:

Câu 1 + câu 2
Câu 3:
Câu 4:
Câu 3 + câu 4
Lời mới:

ĐỀN ĐÁP ĐẤNG SINH THÀNH

* Mẹ tôi mong muốn tôi học chăm.
Và ngoan lễ phép với mọi người.
Lòng mẹ ôm ấp bao tháng ngày.
Nay nói lên bao điều mong muốn con thành nhân.

* Đền ơn những ước mong mẹ yêu.
Nguyện đem hết sức chăm học hành.
Cùng nhau rèn đức và luyện tài.
Đền đáp công ơn mẹ nuôi nấng con nên người.
Xin cám ơn các thầy cô.
Chúc các em học tốt!

Hẹn gặp lại!
nguon VI OLET