Tiết 7. OTBH: Con chim hay hót - Ôn tập TĐN số 1, số 2 bài giảng Âm nhạc 5

Đăng ngày 6/4/2015 8:44:42 AM | Thể loại: Âm nhạc 5 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.40 M | File type: xvl
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
TIẾT 07. ÔN TẬP BÀI "CON CHIM HAY HÓT". ÔN TĐN SỐ 1, SỐ 2 Ôn bài "Con chim hay hót"
Nghe lại giai điệu:
Khởi động giọng:
Hát theo nhịp:
Hát kết hợp gõ đệm theo phách:
Hát kết hợp gõ đệm theo phách

Con chim hay hót. Nó đứng nó hót cành đa.

x x x x x x x x

Nó ra cành trúc. Nó rúc nó rúc cành tre.

x x x x x x xxx

Nó hót le te. Nó hót la ta.

x x x x x xx x

Nó hót le te la ta (mà) nó bay vô nhà.

x x x x x x x x

Ấy nó ra ruộng lúa. Nó múa, nó chơi.

x x x x x xx x

Ơi chim ơi,chim ơi là ới chim ơi.

x x x x x x

Chim ơi là ới chim ơi, ơi chim ơi.

x x x x x x xx

Tập biểu diễn:
Ôn bài TĐN số 1
Nội dung: ÔN BÀI TĐN SỐ 1
Cầm tay nhau ta đi chơi, đàn ai đang ngân nga Cầm tay nhau ta vui hát, ngàn tia nắng chan hòa. Vui tươi Làm quen vơi nhịp 2/4:
Làm quen với nhịp 2/4 Luyện cao độ: ÔN BÀI TĐN SỐ 1
Luyện cao độ Luyện tiết tấu:
Luyện tiết tấu Tập đọc nhạc số 1: ÔN BÀI TĐN SỐ 1
Cầm tay nhau ta đi chơi. đàn ai đang ngân nga. Cầm tay nhau ta vui hát. ngàn tia nắng chan hòa. Ôn bài TĐN số 2
Nội dung: ÔN BÀI TĐN SỐ 1
TĐN số 2: Mặt trời lên Nhịp 3/4: ÔN BÀI TĐN SỐ 1
Làm quen với cách đánh nhịp 3/4 Luyện cao độ: ÔN BÀI TĐN SỐ 1
Luyện cao độ Luyện theo tiết tấu: ÔN BÀI TĐN SỐ 1
Luyện tiết tấu Tập đọc nhạc số 2: ÔN BÀI TĐN SỐ 1
Đọc nhạc, hát lời kết hợp tập đánh nhịp 3/4 Dặn dò
Về nhà:
Hướng dẫn về nhà Ôn bài hát “ Con chim hay hót” Ôn bài TĐN sô1, số 2 Hs về học thuộc bài hát và 2 bài T ĐN Chuẩn bị cho bài sau.

Sponsor Documents