slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16

Tiết 7. OTBH: Con chim hay hót - Ôn tập TĐN số 1, số 2 bài giảng Âm nhạc 5

Đăng ngày 10/25/2016 10:03:57 AM | Thể loại: Âm nhạc 5 | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

KÍNH CHÀO THẦY, CÔ VÀ CÁC EM THÂN MẾN MÔN ÂM NHẠC LỚP 5 Giáo viên: Hà Thị Hằng Trường tiểu học Mão Điền số 2 Bức tranh minh họa cho bài hát nào? Ai là tác giả của bài hát? Trò chơi Âm nhạc Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014 NỐT NHẠC VUI hai chú chim cao giọng hót ,hót líu lo vang lừng Trên con đường..

Bình luận

Nội dung

KÍNH CHÀO THẦY, CÔ VÀ CÁC EM THÂN MẾN
MÔN ÂM NHẠC LỚP 5
Giáo viên: Hà Thị Hằng
Trường tiểu học Mão Điền số 2
Bức tranh minh họa cho bài hát nào? Ai là tác giả của bài hát?
Trò chơi
Âm nhạc
Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014
NỐT NHẠC VUI
hai chú chim cao giọng hót ,hót líu lo vang lừng
Trên con đường đến trường có con là con chim hót

Bầy chim xinh xinh hót vang lùm cây xanh xanh,
Chim đậu trên cành chim hót líu lo ,líu lo là líu lo
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Tiết 7: Ôn tập bài hát: Con chim hay hót.
Ôn tập TĐN số 1, số 2
KHỞI ĐỘNG GIỌNG
Con chim hay hót Nhạc: PHAN HUỲNH ĐIỂU
Lời: Theo đồng dao
Con chim hay hót. Nó đứng nó hót cành
đa. Nó ra cành trúc. Nó rúc nó rúc cành
tre. Nó hót le te. Nó hót la
ta. Nó hót le te la ta (mà) nó bay vô
nhà. Ấy nó ra ruộng lúa. Nó múa, nó
chơi. Ơi chim ơi, chim ơi là ới chim ơi, chim
ơi là ới chim ơi, ơi chim ơi.
Vui - Hơi nhanh
ôn hát theo hình thức lĩnh xưu?ng, đồng ca
-Đồng ca: T? "con chim... đến cành tre"
-Lĩnh xưu?ng: từ " Nó hót le te...đến vô nhà"
-Đồng ca: Từ "ấy nó ra... đến ơi chim ơi"
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Con chim hay hót Nhạc: PHAN HUỲNH ĐIỂU
Lời: Theo đồng dao
Con chim hay hót. Nó đứng nó hót cành
đa. Nó ra cành trúc. Nó rúc nó rúc cành
tre. Nó hót le te. Nó hót la
ta. Nó hót le te la ta (mà) nó bay vô
nhà. Ấy nó ra ruộng lúa. Nó múa, nó
chơi. Ơi chim ơi, chim ơi là ới chim ơi, chim
ơi là ới chim ơi, ơi chim ơi.
Vui - Hơi nhanh
- Hát kết hợp gõ đệm
Học hát : Con chim hay hót
Âm nhạc
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Lời : Theo đồng dao
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Con chim hay hót. Nó đứng nó hót cành đa
Nó ra cành trúc. Nó rúc nó rúc cành tre.
Nó hót le te. Nó hót la ta
Nó hót le te la ta (mà) nó bay vô nhà.
Ấy nó ra ruộng lúa. Nó múa nó chơi.
Ơi chim ơi chim ơi là ới chim ơi ơi chim ơi
x x x x
x x x xx
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
+ Gõ đệm theo phách
+ Gõ đệm theo nhịp
x x x x x x x x
x xx x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
Ôn tập TĐN số 1
Luyện cao độ
2. Làm quen với cách đánh nhịp
1
2
1
2
2
4
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Đọc nhạc, hát lời kết hợp tập đánh nhịp 2/4
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Ôn tập TĐN số 2
1. Luyện tập cao độ
2. Làm quen với cách đánh nhịp
1
2
1
2
3
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Con chim hay hót.
Ôn tập TĐN số 1, số 2
3
4
3
3
4
3
4
.
.
.
Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi
Cất bưu?c tới trưu?ng tiếng hát vang yêu đời
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Con chim hay hót.
Ôn tập TĐN số 1, số 2
Mặt trời lên
Đọc nhạc, hát lời kết hợp tập đánh nhịp
3
4
3
4
3
4
.
.
.
Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi
Cất bưU?c tới trưU?ng tiếng hát vang yêu đời
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
MẠNH KHỎE !

Sponsor Documents