Tiết 8. HH: Trên ngựa ta phi nhanh.

Đăng ngày 11/10/2017 11:12:03 AM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Đức Phan Văn | Lần tải: 5 | Lần xem: 6 | Page: 18 | Kích thước: 9.75 M | Loại file: ppt

  • Tiết 8. HH: Trên ngựa ta phi nhanh. - 1
  • Tiết 8. HH: Trên ngựa ta phi nhanh. - 2
  • Tiết 8. HH: Trên ngựa ta phi nhanh. - 3
  • Tiết 8. HH: Trên ngựa ta phi nhanh. - 4
  • Tiết 8. HH: Trên ngựa ta phi nhanh. - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Vũ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

MÔN ÂM NHẠC LỚP 4
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Trường Tiểu học Phú Cường C
Khởi động giong
Mẫu âm “A”
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Âm nhạc
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Âm nhạc
- Học sinh hát bài: Em yêu hòa bình.
- Thực hiện bài: Bạn ơi lắng nghe.
- Hát và ghép lời bài TĐN số 1.
Xem tranh
Câu hỏi: Bức tranh vẽ hình ảnh gì?
Bức tranh vẽ hình ảnh cậu bé ngồi trên ngựa gỗ băng qua núi đồi.
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Âm nhạc
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Âm nhạc
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Âm nhạc
Tiết 8: Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh
Nhạc và lời: Phong Nhã
Nhạc sĩ : PHONG NHÃ
Tên thật : Nguyễn Văn Tường
Ngày sinh: 04/04/1924
Quê quán: Xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Ông được Trung ương Đoàn Thanh niên trao tặng huy chương “Vì thế hệ trẻ”, ông được mệnh danh là nhạc sĩ thiếu nhi vì sự nghiệp sáng tác của ông đều dành cho thiếu nhi.
Các tác phẩm của ông dành cho thiếu nhi: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Đội em làm kế hoạch nhỏ, Đội ta lớn lên cùng đất nước, Hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Kim Đồng, Trên ngựa ta phi nhanh,…
NS. PHONG NHÃ
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ NHẠC SĨ PHONG NHÃ
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Âm nhạc
Tiết 8: Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh
Nhạc và lời: Phong Nhã
Âm nhạc
Tiết 8: Học hát bài:
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 7
Câu 6
Câu 4
Câu 5
thăm
,

Cõu 1: Trờn du?ng g?p g?nh, ng?a phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Cõu 2: Trờn du?ng g?p g?nh, ng?a phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Cõu 3: Vú cõu nh? tờnh, l?c lu, nh?p nh�ng.
Cõu 4: Bi?n b?c, r?ng v�ng, d?ng xanh m? r?ng bao la.
Cõu 5: Ta phi, kh?p ch?n, tham cỏc b?n bố yờu m?n.
Cõu 6: T? qu?c m? hi?n ch?p cỏnh cho to�n d?i
ta phi nhanh nhanh nhanh.
Cõu 7: Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh.

Đọc lời ca:
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Âm nhạc
Tiết 8: Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh
Nhạc và lời: Phong Nhã
Tập hát từng câu:
Câu 1: Trên đường gập gềnh, ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh.




Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Âm nhạc
Tiết 8: Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh
Nhạc và lời: Phong Nhã
Ghép câu 1-2-3:
Trên đường gập gềnh, ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Trên đường gập gềnh, ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Vó câu nhẹ tênh, lắc lư, nhịp nhàng.
Câu 3: Vó câu nhẹ tênh, lắc lư, nhịp nhàng.
Câu 2: Trên đường gập gềnh, ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Câu 4: Biển bạc, rừng vàng, đồng xanh mở rộng bao la.
Câu 5: Ta phi khắp chốn, thăm các bạn bè yêu mến.
Câu 6: Tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho toàn đội ta phi nhanh nhanh nhanh.
Ghép câu 4-5-6:
Biển bạc, rừng vàng, đồng xanh mở rộng bao la.
Ta phi khắp chốn, thăm các bạn bè yêu mến.
Tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho toàn đội ta phi nhanh nhanh nhanh.

Âm nhạc
Tiết 8: Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh
Nhạc và lời: Phong Nhã
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Tập hát từng câu:









Tập hát:


Câu 7:
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh.
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh.
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh.




Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc
Tiết 8: Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh
Nhạc và lời: Phong Nhã

Âm nhạc
Tiết 8: Học hát bài:
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
,
thăm



Trờn du?ng g?p g?nh ng?a phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Trờn du?ng g?p g?nh ng?a phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Vú cõu nh? tờnh l?c lu nh?p nh�ng.
Bi?n b?c r?ng v�ng d?ng xanh m? r?ng bao la.
Ta phi kh?p ch?n tham cỏc b?n bố yờu m?n.
T? qu?c m? hi?n ch?p cỏnh cho to�n d?i ta phi nhanh nhanh nhanh.
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh.




Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Âm nhạc
Tiết 8: Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh
Nhạc và lời: Phong Nhã
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Âm nhạc
Câu 1: Hãy cho biết bài hát vừa học có tên gì?
Trên ngựa ta phi nhanh.
Câu 2: Ai là tác giả của bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh?
Phong Nhã
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Bài hát nhắc nhở chúng ta phải biết yêu quê hương, đất nước, biết quý trọng và bảo vệ các loài động vật sống quanh ta.
Qua bài hát nhắc nhở chúng ta điều gì?
Âm nhạc
Tiết 8: Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh
Nhạc và lời: Phong Nhã
Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Âm nhạc
Tiết 8: Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh
Nhạc và lời: Phong Nhã
- Học thuộc bài hát Trên ngựa ta phi nhanh.
- Xem nội dung tiếp theo:
+ Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh.
+ Tập đọc nhạc số 2.
Hướng dẫn về nhà:
CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC THẦY CÔ GIÁO