Nam h?c: 2021-2022
Trường THCS ………………..
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
GV:……………..
Môn Âm nhạc lớp 7
Nhìn vào bức tranh trên cho ta thấy điều gì?
Cuộc sống hoà bình, hạnh phúc.
Sự tàn khốc của chiến tranh
Tiết 9 Học hát: Chúng em cần hòa bình
Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân
I. Tác giả, tác phẩm:
Tiết 9 Học hát: Chúng em cần hòa bình
Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân
luyện thanh khởi động giọng
Mẫu 1
Mẫu 2
Mời các em cùng lắng nghe bài mẫu
Nghe mẫu
Tập hát từng câu
theo lối móc xích
Tiết 9 Học hát: Chúng em cần hòa bình
Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân
Đoạn a Câu 1
Tiết 9 Học hát: Chúng em cần hòa bình
Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân
Đoạn a Câu 2
Tiết 9 Học hát: Chúng em cần hòa bình
Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân
Đoạn a
Tiết 9 Học hát: Chúng em cần hòa bình
Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân
Đoạn b Câu 1
Tiết 9 Học hát: Chúng em cần hòa bình
Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân
Đoạn b Câu 2
Tiết 9 Học hát: Chúng em cần hòa bình
Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân
Đoạn b
Mời các em học sinh cùng lắng nghe nhạc đệm và thực hành với nhạc đệm!
Tiết 9 Học hát: Chúng em cần hòa bình
Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân
Thực hành hát với nhạc đệm
Nội dung bài hát nói lên điều gì?
Nội dung bài nói lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn một cuộc sống hòa bình trên toàn Thế giới.
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do !"
Hồ Chí Minh
(1890-1969)
Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc: là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành…
Năm điều Bác Hồ dạy Thiếu niên nhi đồng
1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
2. Học tập tốt, lao động tốt.
3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Chọn câu trả lời đúng:

Nhạc sĩ Hoàng Hà
Nhạc sĩ Hoàng Việt
Nhạc sĩ Hoàng Long
và Hoàng Lân
B.
A.
C.
D�ng
Sai
Sai
Bài hát Chúng em cần hòa bình do ai sáng tác ?
Quiz
Click the Quiz button to edit this quiz
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
Chúng em cần ……………hòa bình.
Chúng em cần bầu trời hòa bình.
Trên………… ..không còn chiến tranh. ……………. vì một nền hòa bình. Không còn
tiếng súng…………………trên hành tinh.
bầu trời
trái đất
tiếng bom
Đấu tranh
Quiz
Click the Quiz button to edit this quiz
Chọn câu trả lời đúng

Tính chất hành khúc, vui tươi, trong sáng.
Bài hát Chúng em cần hòa bình có tính chất như thế nào ?
Quiz
Click the Quiz button to edit this quiz
Hãy kể tên một vài bài hát của hai Nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân mà em biết.
Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác, Những bông hoa những bài ca, Bác Hồ - Người cho em tất cả
Chuẩn bị ở nhà
Học thuộc lòng bài hát Chúng em cần hòa bình.
Xem và chép trước bài TĐN số 4.
Chuẩn bị kĩ cho nội dung tiết 10.
Tài liệu tham khảo:
Các em truy cập đoạn link sau để nghe bài hát chuẩn chúng cần hòa bình:
https://youtu.be/OjfHqL6XWyM
Các em truy cập đoạn link sau để nghe các bài hát của nhạc sỹ Hoàng Long – Hoàng Lân:
https://youtu.be/EzLf2phgdXM
https://youtu.be/f8NsIRhM3jY
https://youtu.be/fOGyDVy22t8
Kết thúc
Xin cám ơn
Quý Thầy Cô và Các Em Học Sinh
nguon VI OLET