Lịch sử 7
Tuần 4: Tiết 9- BÀI BÀI TẬP LỊCH SỬ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
1) Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại đến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm ?
D. Cuối thế kỉ V
B. Cuối thế kỉ IV
C. Đầu thế kỉ V
A. Đầu thế kỉ IV
D. Cuối thế kỉ V
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
2) Cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?
C. Thương nhân, quý tộc
B. Công nhân, quý tộc
D. Nông dân, nô lệ
A. Tăng lữ, tướng lĩnh
C. Thương nhân, quý tộc
3) Triều đại phong kiến nhà Tần ở Trung Quốc do ai lập ra ?
D. Lưu Bang
B. Hốt Tất Liệt
C. Tần Thủy Hoàng
A. Lý Tự Thành
C. Tần Thủy Hoàng
4) Người Ấn Độ đã có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ gì ?
D. Chữ Hin-đu
B. Chữ nho
C. Chữ hán
A. Chữ Phạn
A. Chữ Phạn
5) Chủ nhân đầu tiên sống trên đất Lào là tộc người nào ?
D. Người Khơ-me
B. Lào Thơng
C. Người Thái
A. Lào Lùm
B. Lào Thơng
6) Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng?
D. Cống nạp
B. Đánh thuế
C. Tô, tức
A. Địa tô
A. Địa tô
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trước các câu sau:
1. Chế độ phong kiến ở phương Đông xuất hiện sớm
2. Chế độ phong kiến ở phương Tây xuất hiện cùng thời với chế độ phong kiến ở phương Đông
3.Trong xã hội phong kiến, cư dân ở cả phương Đông và phương Tây đều sống chủ yếu nhờ nông nghiệp
4. Hai giai cấp chủ yếu trong xã hội phong kiến phương Đông là địa chủ và nông dân lĩnh canh
5. Hai giai cấp chủ yếu trong xã hội phong kiến phương Tây là lãnh chúa phong kiến và nông nô.
Đ
Đ
Đ
Đ
S
BÀI TẬP ĐÚNG - SAI
Hãy lựa chọn từ cho trước dưới đây và điền vào chỗ chấm (...) trong đoạn văn sau:
(muối và sắt; trao đổi, buôn bán; nông nô; tự sản xuất; lãnh chúa; nô lệ)
“Trong lãnh địa, nông nô (1).....................ra mọi vật dụng và tiêu dùng những thứ do mình làm ra. Họ chỉ phải mua (2)...........................là hai thứ mà họ chưa tự làm ra được, ngoài ra không có sự (3).....................................với bên ngoài. Mỗi người (4)....................vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công nào đó.”
tự sản xuất
muối và sắt
trao đổi, buôn bán
nông nô
BÀI TẬP ĐIỀN KHUYẾT
BÀI TẬP NỐI CỘT
NHÓM 1
NHÓM 2
NHÓM 3
NHÓM 4
BÀI TẬP NHẬN DIỆN
Em hãy cho biết video trên giới thiệu khu vực nào trên thế giới ? Kể tên các quốc gia ?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
T
H
A
I
L
A
N
T
R
U
N
G
Q
U
O
C
Q
U
A
N
C
H
U
L
A
N
H
C
H
U
A
C
H
U
N
G
U
Y
E
N
C
H
U
O
N
G
H
U
O
N
G
Đ
O
N
G
P
H
A
N
Đ
E
L
I
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
P
1
Tên một quốc gia ở Đông Nam Á được bắt đầu bằng âm (T)
2
Cố Cung là Di sản thế giới của quốc gia nào ? 
3
Thể chế nhà nước (do vua đứng đầu) gọi là chế độ gì ?
4
Người đứng đầu lãnh địa là ai ?
5
Thủ lĩnh của phong trào nông dân, đã lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Minh. Ông là ai ?
6
Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn ở đâu ?
7
Kinh Vê - đa được viết bằng chữ gì ?
8
Đến thế kỉ XII, người Thổ Nhĩ Kì theo đạo Hồi đã thôn tính miền Bắc Ấn và lập nên Vương triều Hồi giáo có tên gọi là gì ?
T R U N G Đ Ạ I
Trình bày những thành tựu tiêu biểu nhất về văn hoá của Trung Quốc trong thời kì phong kiến ?
- Tư tưởng :
- Văn học :
- Sử học :
- Nghệ thuật kiến trúc :
NHÓM 1,2
NHÓM 3,4
Hãy trình bày nội dung của văn hoá Ấn Độ theo các yêu cầu:
- Chữ viết :
- Tôn giáo :
- Văn học :
- Kiến trúc:
BÀI TẬP TỰ LUẬN
Xin trân trọng cảm ơn
Thầy cô giáo và các em học sinh!
nguon VI OLET