Tiết 9. OTBH: Trên ngựa ta phi nhanh. TĐN: TĐN số 2

Đăng ngày 11/10/2017 11:02:26 AM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Đức Phan Văn | Lần tải: 5 | Lần xem: 6 | Page: 27 | Kích thước: 5.41 M | Loại file: ppt

  • Tiết 9. OTBH: Trên ngựa ta phi nhanh. TĐN: TĐN số 2 - 1
  • Tiết 9. OTBH: Trên ngựa ta phi nhanh. TĐN: TĐN số 2 - 2
  • Tiết 9. OTBH: Trên ngựa ta phi nhanh. TĐN: TĐN số 2 - 3
  • Tiết 9. OTBH: Trên ngựa ta phi nhanh. TĐN: TĐN số 2 - 4
  • Tiết 9. OTBH: Trên ngựa ta phi nhanh. TĐN: TĐN số 2 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ âm nhạc lớp 4

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG
GIÁO VIÊN: Phạm Thị Thu Hoài


Âm nhạc


ễn b�i hỏt: Trờn ng?a ta phi nhanh


T?p d?c nh?c: TDN S? 2
Khởi động giọng:
LA LA LA LA LA
o o o o o
Hoạt động 1 Ôn bài hát
Hát đối đáp + đồng ca
Trên đường gập ghềnh ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Trên đường gập ghềnh ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Vó câu nhẹ tênh lắc lư nhịp nhàng.
Biển bạc, rừng vàng, đồng xanh mở rộng bao la.
Ta phi khắp chốn thăm các bạn bè yêu mến.
Tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho toàn đội ta phi nhanh nhanh .
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Hát lĩnh xướng + đồng ca
Trên đường gập ghềnh ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Trên đường gập ghềnh ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Vó câu nhẹ tênh lắc lư nhịp nhàng.
Biển bạc, rừng vàng, đồng xanh mở rộng bao la.
Ta phi khắp chốn thăm các bạn bè yêu mến.
Tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho toàn đội ta phi nhanh nhanh .
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Ta phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
Hoạt động 2.

Hát kết hợp gõ đệm.
Hát kết hợp gõ theo nhịp
Trên đường gập ghềnh ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
x x x x
Hát kết hợp gõ theo phách
Trên đường gập ghềnh ngựa phi nhanh nhanh nhanh nhanh.
x x x x x x xx
Hoạt động 3.
Hoạt động 4.

Học bài: TĐN số 2
Tr?i sỏng lờn b?y chim hút vang.
Tập đọc nhạc số 2
Nắng vàng
Đàn bướm bay lượn trong nắng vàng

2
4
Tập đọc nhạc số 2
Nắng vàng
Tr?i sỏng lờn b?y chim hút vang.
Tập đọc nhạc số 2
Nắng vàng
Đàn bướm bay lượn trong nắng vàng
Luyện cao độ
Đô

Mi
Đọc: Den den den den den den tr?ng
Gõ: + + + + + + +-
Luyện tiết tấu
Tr?i sỏng lờn b?y chim hút vang.
Tập đọc nhạc số 2
Nắng vàng
Đàn bướm bay lượn trong nắng vàng
Đô

Mi
Câu 1
Đô

Mi
Câu 2
Tập đọc nhạc số 2
Nắng vàng
Tr?i sỏng lờn b?y chim hút vang.
Tập đọc nhạc số 2
Nắng vàng
Đàn bướm bay lượn trong nắng vàng.
Trò chơi âm nhạc.
Em tập làm nhạc sĩ theo nhạc bài TĐN số 2.
Bạn giúp tôi cùng nhau tiến lên.
Cùng với nhau vượt lên chính mình.