tìm hiểu thư điện tử (có Vb)

Đăng ngày 10/29/2011 10:02:51 PM | Thể loại: Tin học | Chia sẽ bởi: Lãm Bùi Văn | Lần tải: 19 | Lần xem: 4 | Page: 17 | Kích thước: 14.19 M | Loại file: ppt

  • tìm hiểu thư điện tử (có Vb) - 1
  • tìm hiểu thư điện tử (có Vb) - 2
  • tìm hiểu thư điện tử (có Vb) - 3
  • tìm hiểu thư điện tử (có Vb) - 4
  • tìm hiểu thư điện tử (có Vb) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Chào quý thầy cô đến dự với lớp 9C
MỘT SỐ DỊCH VỤ TRÊN INTERNET
Tổ chức và khai thác thông tin trên Web
Tìm kiếm thông tin trên Internet
Thư điện tử
Hội thảo trực tuyến
1. Thư điện tử là gì?
Em hãy kể một số cách thức gửi và nhận thư khi chưa có internet?
1. Thư điện tử là gì?
Với các cách gửi nhận đó, em thấy có những bất tiện nào?
Với sự phát triển mạnh của CNTT, đặc biệt là internet, việc viết, gửi nhận thư được thực hiện bằng máy vi tính đó là dịch vụ thư điện tử.
Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy vi tính thông qua các hộp thư điện tử
Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy vi tính thông qua các hộp thư điện tử
1. Thư điện tử là gì?
Bảng so sánh 2 hình thức gửi thư
Giả sử em muốn gửi thư cho bạn đang học tại TP HCM. Em nên chọn cách gửi thư nào?
Dựa vào bảng so sánh, em hãy nêu ưu điểm khi sử dụng thư điện tử?
Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy vi tính thông qua các hộp thư điện tử
1. Thư điện tử là gì?
Ưu điểm:
Chi phí thấp
Thời gian gần như tức thời
Gửi đồng thời cho nhiều người
Gửi kèm tệp
Nhận thư mọi lúc, mọi nơi
2. Hệ thống thư điện tử
Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy vi tính thông qua các hộp thư điện tử
1. Thư điện tử là gì?
Ưu điểm:
Chi phí thấp
Thời gian gần như tức thời
Gửi đồng thời cho nhiều người
Gửi kèm tệp
Nhận thư mọi lúc, mọi nơi
Giả sử bạn Hà (ở Hà Nội) gửi thư cho bạn Minh (ở TP Hồ Chí Minh). Quá trình gửi thư được minh họa như hình sau:
Quá trình gửi nhận thư thông thường
2. Hệ thống thư điện tử
Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy vi tính thông qua các hộp thư điện tử
1. Thư điện tử là gì?
Ưu điểm:
Chi phí thấp
Thời gian gần như tức thời
Gửi đồng thời cho nhiều người
Gửi kèm tệp
Nhận thư mọi lúc, mọi nơi
Người gửi bỏ thư đã có địa chỉ chính xác của người nhận vào thùng thư
Nhân viên bưu điện tập hợp và phân loại thư theo địa điểm cần chuyển
Thư được chuyển vào TP HCM qua các phương tiện
Nhân viên bưu điện TP HCM chuyển thư đến địa chỉ người nhận
Quá trình gửi nhận thư thông thường
2. Hệ thống thư điện tử
Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy vi tính thông qua các hộp thư điện tử
1. Thư điện tử là gì?
Ưu điểm:
Chi phí thấp
Thời gian gần như tức thời
Gửi đồng thời cho nhiều người
Gửi kèm tệp
Nhận thư mọi lúc, mọi nơi
Trong hệ thống thư điện tử, người gửi và người nhận đều phải có tài khoản thư điện tử để có địa chỉ gửi nhận thư
Điền phần còn thiếu trong 2 khung bên dưới
Tài khoản TĐT
Tài khoản TĐT
2. Hệ thống thư điện tử
Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy vi tính thông qua các hộp thư điện tử
1. Thư điện tử là gì?
Ưu điểm:
Chi phí thấp
Thời gian gần như tức thời
Gửi đồng thời cho nhiều người
Gửi kèm tệp
Nhận thư mọi lúc, mọi nơi
Người gửi và nhận thư đều phải có tài khoản thư điện tử để có địa chỉ gửi và nhận thư
Nay 2 bạn Hà và Minh nhận ra ưu điểm của thư điện tử nên đã quyết định sử dụng thư điện tử để liên lạc thông tin
Bạn Hà lập tài khoản và có địa chỉ: ha123@gmail.com trên máy chủ Gmail
Bạn Minh lập tài khoản và có địa chỉ: minhgs@yahoo.com.vn trên máy chủ Yahoo
Em hãy tham khảo và vẽ sơ đồ minh họa quá trình gửi nhận thư điện tử của 2 bạn
Quá trình gửi nhận thư điện tử
Bảng so sánh tương ứng các thành phần trong 2 quá trình gửi nhận thư
2. Hệ thống thư điện tử
Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy vi tính thông qua các hộp thư điện tử
1. Thư điện tử là gì?
Ưu điểm:
Chi phí thấp
Thời gian gần như tức thời
Gửi đồng thời cho nhiều người
Gửi kèm tệp
Nhận thư mọi lúc, mọi nơi
Người gửi và nhận thư đều phải có tài khoản thư điện tử để có địa chỉ gửi và nhận thư
Củng cố kiến thức
Căn dặn
Xem thêm mục 3
Về nhà đọc trước bài TH 3, có thể tạo trước hộp thư điện tử của mình
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT : 1+1=10 !
Trong thời đại “số” ngày nay, thông tin đưa vào máy tính và được chúng xử lý dưới dạng các dãy bit (binaly digit) đó là dãy số 0 và 1
Từ các dãy số 0 và 1 này, chúng được máy tính chuyển đổi, xử lý, lưu trữ và truyền tải để tạo ra vô vàn thông tin khác
Ví dụ:
Giá trị 1 được lưu trong máy tính là: 00000001
Giá trị 3 được lưu trong máy tính là: 00000011
Giá trị 4 được lưu trong máy tính là: 00000100
Kí tự “A” có giá trị là 65 được lưu trong máy tính là: 01000001
Ký tự “B” có giá trị là 66 được lưu trong máy tính là: 01000010
Quay lại