CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM HAY!
TOÁN LỚP 3

Luyện tập
(SGK trang 26 – 27)

Khởi động
Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta làm thế nào?
Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần.
8
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
Bắn cung

Bài 1:
của 12cm là = ?
6cm
4cm
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
1
2
9kg
8kg
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
của 18kg là = ?
1
2
của 10 l là = ?
5 l
6l
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
2
1
của 24m là = ?
4m
6m
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
6
1
của 30 giờ là = ?
5 giờ
6 giờ
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
6
1
của 54 ngày là = ?
9 ngày
8 ngày
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
6
1
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
 
? bông hoa
30 bông hoa
Tóm tắt
Bài giải
Vân tặng bạn số bông hoa là:
30 : 6 = 5 (bông)
Đáp số: 5 bông hoa
 
? học sinh
28 học sinh
Tóm tắt
Bài giải
Lớp 3A có số học sinh đang tập bơi là:
28 : 4 = 7 (học sinh)
Đáp số: 7 học sinh
 
Hình 1
Hình 3
Hình 4
Hình 2
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !
Good bye!
nguon VI OLET