Tin học 12. Bài 1. Một số khái niệm cơ bản_NDNH - bai 1tin 12 pptx

  • 19/08/2019 09:17:07
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : 1.42 M, số trang : 45 ,tên bai 1tin 12 pptx

Slides

Tin học 12. Bài 1. Một số khái niệm cơ bản_NDNH slide 1
Tin học 12. Bài 1. Một số khái niệm cơ bản_NDNH slide 2
Tin học 12. Bài 1. Một số khái niệm cơ bản_NDNH slide 3
Tin học 12. Bài 1. Một số khái niệm cơ bản_NDNH slide 4
Tin học 12. Bài 1. Một số khái niệm cơ bản_NDNH slide 5

Chi tiết

Ứng dụng của Tin học để hỗ trợ công tác quản lý áp dụng trong những lĩnh vực nào ?
Một số ứng dụng
Một số ứng dụng

Công việc quản lý rất phổ biến, có thể nói mọi tổ chức đều có nhu cầu quản lý.
Hồ sơ quản lí học sinh của nhà trường là tập hợp các hồ sơ lớp.
Trong quá trình quản lí, hồ sơ có thể có những bổ sung, thay đổi hay nhầm lẫn đòi hỏi phải sửa đổi lại.
Việc tạo lập hồ sơ không chỉ dùng để lưu trữ mà chủ yếu là để khai thác, nhằm phục vụ các yêu cầu quản lí cảu nhà trường.
CHÚ Ý
Chương I: Khái Niệm Về Hệ Cơ Sở Dữ Liệu
Bài 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. BÀI TOÁN QUẢN LÍ
Để quản lí học sinh trong lớp, giáo viên lập danh sách gồm những thông tin nào ?

STT, họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, là đoàn viên hay không, kết quả rèn luyện (điểm các môn, xếp loại đạo đức,..)
Để quản lí việc đầu tiên là Tạo lập hồ sơ
1. BÀI TOÁN QUẢN LÍ
 Thông tin trong lớp học thường được tập hợp lại thành một hồ sơ lớp.

 Có thể hình dung hồ sơ trên là một bảng mà mỗi cột là một thông tin và mỗi hàng là toàn bộ thông tin về một học sinh.
Bài toán như thế
nào gọi là Bài
toán quản lí ?
 Bài toán quản lí rất phổ biến trong xã hội, là bài toán phải xử lý một lượng thông tin rất lớn và đa dạng, phép tính đơn giản.
Ví dụ: Quản lí học sinh trong nhà trường.
Lưu trữ thông tin về học sinh
Lưu trữ thông tin về lớp học
1. Bài toán quản lí
 Hồ sơ có thể sửa chữa những sai sót, thêm mới hoặc xóa để luôn phản ánh đúng thực tế.

 Việc lập hồ sơ không chỉ đơn thuần để lưu trữ mà chủ yếu để khai thác, sử dụng: tìm kiếm, lọc, tra cứu, truy xuất, sắp xếp, đếm, tính trung bình, tổng...
2. Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức
a. Tạo lập hồ sơ
 Xác định chủ thể cần quản lý.
Quản lý trường học
2. Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức
a. Tạo lập hồ sơ
 Xác định cấu trúc hồ sơ.
GIÁO VIÊN


2. Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức
 Thu thập, tập hợp thông tin cần thiết cho hồ sơ
a. Tạo lập hồ sơ
 Hồ sơ lớp
 Thêm: thêm hồ sơ học sinh Trần Thanh Hà mới chuyển lớp.
 Hồ sơ lớp
 Sửa: Trần Văn Giang mới kết nạp Đoàn nên cột Đoàn viên sửa thành ‘C’.
 Hồ sơ lớp
 Xóa: học sinh hồ sơ Trần Văn Giang chuyển sang lớp khác.
2. Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức
b. Cập nhật hồ sơ
 Thêm hồ sơ.

 Sửa chữa hồ sơ.

 Xóa hồ sơ.
Thông tin trong hồ sơ cần được cập nhật để đảm bảo phản ánh kịp thời, đúng với thực tế.
2. Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức
Theo em nhập dữ
liệu là tạo lập hồ sơ hay
cập nhật hồ sơ ?
 Nhập dữ liệu là tạo lập hồ sơ.

 Vì: Nhập dữ liệu là tạo ra dữ liệu ban đầu. Sau đó mới tiến hành các công việc tính toán, thay đổi thêm mới, xóa bớt,…. Các công việc này gọi là cập nhật hồ sơ.
2. Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức
c. Khai thác hồ sơ:


 Sắp xếp: hồ sơ theo một tiêu chí nào đó.

 Tìm kiếm: chỉ dựa vào những dữ liệu sẵn có lưu trong hồ sơ.

 Thống kê

 Lập báo cáo.
 Phục vụ, hỗ trợ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lý công việc.
2. Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức
Mục đích cuối cùng là phục vụ, hỗ trợ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc.
Chương 1. Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu
Bài 1. Một số khái niệm
cơ bản (Tiết 2)
Họ cần thông tin gì?
Lớp cô có học sinh kém không ?
Bạn nào đạt điểm 10 môn Toán ?
Tỷ lệ học sinh giỏi của toàn trường là bao nhiêu ?
Lớp có những học sinh cá biệt nào ?
Cần phải tạo lập được những
phương thức mô tả, các cấu trúc dữ liệu để có thể sử dụng máy tính trợ giúp cho con người trong việc lưu trữ và khai thác thông tin.
3. Hệ cơ sở dữ liệu


Vậy Cơ sở dữ liệu là gì?
Hệ cơ sở dữ liệu là gì ?
Chúng cần thiết như thế nào trong giai đoạn hiện nay?
3. Hệ cơ sở dữ liệu

a. Khái niệm cơ sở dữ liệu (Database)
 Một cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.
3. Hệ cơ sở dữ liệu

a. Khái niệm cơ sở dữ liệu (Database)
Ví dụ : Ứng dụng cơ sở dữ liệu của một tổ chức
CSDL Thư viện

• Thông tin về sách lưu trữ

• Thông tin người đọc
CSDL Hãng hàng không

• Thông tin về những chuyến bay
• Thồng tin về
vé bán cho
khách hàng
3. Hệ cơ sở dữ liệu

a. Khái niệm cơ sở dữ liệu (Database)
LỢI ÍCH CỦA VIỆC DÙNG CSDL
3. Hệ cơ sở dữ liệu
b. Khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Manager Sytem)
 Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả
để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL.

 Hệ cơ sở dữ liệu:

Thuật ngữ ngữ này để chỉ 1 CSDLvà HQTCSDL quản trị và khai thác CSDL đó.
Để lưu trữ thông tin bằng máy tính cần phải có:

• CSDL

• Hệ quản trị CSDL

• Các thiết bị vật lý (máy tính, đĩa cứng, mạng máy
tính…)
Company
LOGO


3.2
 Một số hệ quản trị CSDL:

 Dbase

 Focpo

 Oracle

 Microsoft Access Microsoft Access

 Microsoft SQL Server

 MySQL
3. Hệ cơ sở dữ liệu

c. Các mức thể hiện của CSDL:
 Mức vật lý.

 Mức khái niệm.

 Mức khung nhìn.
3. Hệ cơ sở dữ liệu

c. Các mức thể hiện của CSDL:
Mức vật lý
- CSDL vật lý của một hệ CSDL là tập hợp các tệp dữ liệu trên các thiết bị nhớ.
Ví dụ: CSDL vật lí của CSDL lớp gồm 50 tệp, mỗi tệp ghi dữ liệu thực tế về một học sinh trong lớp
3. Hệ cơ sở dữ liệu

c. Các mức thể hiện của CSDL:
Mức khái niệm:
 Nhóm người quản trị hệ CSDL hoặc phát triển các ứng dụng thường không cần hiểu chi tiết ở mức vật lý, nhưng họ cần phải biết: Những dữ liệu nào được lưu trữ trong hệ CSDL ? Giữa các dữ liệu có mối quan hệ nào ?
Ví dụ: Một lớp học sinh, mỗi học sinh có một số thông tin: họ tên, ngày sinh, giới tính,.. tạo thành một bảng, mỗi cột là một thuộc tính, mỗi hành tương ứng với thông tin về một học sinh.
3. Hệ cơ sở dữ liệu

c. Các mức thể hiện của CSDL:
Mức khung nhìn:
Khi khai thác CSDL, một người dùng có thể không quan tâm đến toàn bộ thông tin chứa trong CSDL mà chỉ cần một phần thông tin nào đó phù hợp với nghiệp vụ hay mục đích sử dụng của mình.
3. Hệ cơ sở dữ liệu

c. Các mức thể hiện của CSDL:
Mức khung nhìn:
Ví dụ:
Giao diện dành cho Giáo viên chủ nhiệm
Giao diện dành cho Giáo viên môn Toán
Nhiều khung nhìn với cùng một CSDL
3. Hệ cơ sở dữ liệu
 Các mức thể hiện của CSDL
Chương 1. Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu
Bài 1. Một số khái niệm
cơ bản (Tiết 3)
3. Hệ cơ sở dữ liệu

d. Các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu:
Tính cấu trúc
Tính toàn vẹn
Tính nhất quán
Tính an toàn và bảo mật
Tính độc lập
Tính không dư thừa
3. Hệ cơ sở dữ liệu

d. Các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu:
Tính cấu trúc
Thông tin trong CSDL được lưu trữ theo một cấu trúc nhất định.
3. Hệ cơ sở dữ liệu

d. Các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu:
Tính toàn vẹn

 Ví dụ:

 0 ≤ Điểm của mỗi môn học ≤10 0 ≤ Điểm của mỗi môn học ≤10

 Tổng sốhọc sinh trong một lớp ≤30.

 Bạn đọc không được mượn quá 3 cuốn 1 lần.

 Mức lương của một nhân viên không được
- Dữ liệu phải thỏa mãn một số tính chất, ràng buộc nhất định theo yêu cầu thực tế.
3. Hệ cơ sở dữ liệu

d. Các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu:
Tính nhất quán
 Trong quá trình cập nhật, dữ liệu trong CSDL phải được đảm bảo đúng đắn ngay cả khi có sự cố.
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Chuyến bay X còn trống 1 vé
3. Hệ cơ sở dữ liệu

d. Các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu:
Tính an toàn và bảo mật
CSDL cần được bảo vệ an toàn

 Bảo vệ nội dung: Ngăn chặn những truy xuất không được phép.

 Bảo vệ giá trị: Không để “rò rỉ thông tin”.

 Có khả năng khôi phục được khi có sự cố.
3. Hệ cơ sở dữ liệu

d. Các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu:
Tính độc lập
 Khi có sự thay đổi để làm tăng hiệu quả hoặc đáp ứng một số yêu cầu phát sinh trong thực tế Hệ CSDL và các chương trình ứng dụng cần thay đổi ít nhất có thể.

 Độc lập vật lý

Vd: thay đĩa từ bằng đĩa quang.

 Độc lập logic.

Vd: Cần thêm thuộc tính quê quán vào bảng mô tả
thông tin học sinh ở mức khái niệm.
3. Hệ cơ sở dữ liệu

d. Các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu:
Tính không dư thừa
CSDL thường không lưu trữ những dữ liệu trùng lặp hoặc những thông tin có thể dễ dàng suy diễn hoặc tính toán được từnhững dữ liệu đã có.

 Ví dụ: Đã có cột soluong và dongia, thì không cần phải có cột thanhtien. (thanhtien=soluong*dongia).
3. Hệ cơ sở dữ liệu

e. Một số ứng dụng:
 Cơ sở giáo dục: Quản lí học sinh …

 Cơ sở kinh doanh: Quản lí việc mua bán hàng…

 Cơ sở sản xuất: Quản lí dây chuyền sản xuất…

 Tổ chức tài chính: Quản lí tài chính…

 Tổ chức ngân hàng…

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ