Tin học 8. Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình - tin 8 bai 2 ppt

  • 19/08/2019 09:49:43
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 0.62 M, số trang : 14 ,tên tin 8 bai 2 ppt

Slides

Tin học 8. Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình slide 1
Tin học 8. Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình slide 2
Tin học 8. Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình slide 3
Tin học 8. Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình slide 4
Tin học 8. Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình slide 5

Chi tiết

Bài 2:
LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Bài 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
1. Ví dụ về chương trình
2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
3. Từ khoá và tên
4. Cấu trúc của một chương trình
5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình
1. Ví dụ về chương trình
 program CT_dau_tien;
uses crt;
begin
writeln(‘Chao Cac Ban’);
end.
2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
 Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắc viết các lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính
3. Từ khoá và tên
Từ khoá của 1 ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng cho những mục đích sử dụng nhất định
 Tên do người lập trình đặt phải tuân thủ các quy tắc của ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch và thõa mãn:
Tên khác nhau tương ứng với các đại lượng khác nhau
Tên không được trùng với từ khóa

* Lưu ý: để dễ sử dụng nên đặt tên ngắn gọn, dễ nhớ và dễ hiểu
4. Cấu trúc của một chương trình
Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm:
Lưu ý: Phần khai báo có thể có hoặc không.
Phần thân bắt buộc phải có.
 Khởi động phần mềm Turbo Pascal
Gõ các lệnh sau:
program CT_dau_tien;
uses crt;
begin
writeln(‘Chao Cac Ban’);
end.
Nhấn Alt+F9 để dịch chương trình
Nhấn Ctr+F9 để chạy chương trình
5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình
1. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
A. Tập hợp các kí hiệu và quy tắt viết các lệnh
B. Tạo thành một chương trình hoàn chỉnh
C. Và thực hiện được trên máy tính
D. Cả A, B và C
Củng cố
2. Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là gì?
A. là những từ dành riêng
B. cho một mục đích sử dụng nhất định
C. cho những mục đích sử dụng nhất định
D. A và C
Củng cố
Củng cố
3. Tên chương trình do ai đặt?
A. Học sinh
B. Sinh viên
C. Người lập trình
D. A và B
Củng cố

4. Để dễ sử dụng, em nên đặt tên chương trình như thế nào?
A. ngắn gọn
B. dễ hiểu
C. dễ nhớ
D. A, B và C
Củng cố

5. Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm
mấy phần?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Củng cố
6. Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để làm gì?
A. Khai báo tên chương trình
B. Khai báo các thư viện
C. Khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện
D. Khai báo từ khóa
Dặn dò
- Học bài
- Làm lại bài tập SGK
- Xem trước Bài TH1: LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ