Tính chất giao hoán của phép cộng

Đăng ngày 10/5/2010 8:58:35 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Thuỷ Vũ Trí | Lần tải: 141 | Lần xem: 3 | Page: 6 | Kích thước: 1.22 M | Loại file: ppt
  • Tính chất giao hoán của phép cộng - 1
  • Tính chất giao hoán của phép cộng - 2
  • Tính chất giao hoán của phép cộng - 3
  • Tính chất giao hoán của phép cộng - 4
  • Tính chất giao hoán của phép cộng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tính chất giao hoán của phép cộng, Toán học. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu Tính chất giao hoán của phép cộng .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Tính chất giao hoán của phép cộng thuộc thể loại Toán học được giới thiệu bởi bạn Thuỷ Vũ Trí tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Toán học , có tổng cộng 6 page, thuộc thể loại .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Bài giảng Lớp 4 Toán học ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Chào Mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội GV biên soạn giảng: Vũ Trí Thuỷ Trường TH Lục Sơn – LN - BG Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2010 Toán Viết giá trị của biểu thức vào ô trống ? 20 + 30 = 50 350 + 250 = 600 130 + 270 = 400 30 + 20 = 50 250 + 350 = 600 270 + 130 = 400 So sánh giá trị hai biểu thức a + b và b + a trong bảng ? a + b = b + a https://nslide.com/bai-giang/tinh-chat-giao-hoan-cua-phep-cong.51a3vq.html

Nội dung

Chào Mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội
GV soạn giảng: Vũ Trí Thuỷ
Trường TH Lục Sơn – LN - BG
Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2010
Toán
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống ?
20 + 30 = 50
350 + 250 = 600
130 + 270 = 400
30 + 20 = 50
250 + 350 = 600
270 + 130 = 400
So sánh giá trị hai biểu thức a + b và b + a trong bảng ?
a + b = b + a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi
Tính chất giao hoán của phép cộng
Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 1: Nêu kết quả tính:
a/ 468 + 379 = 847
379 + 468 =
b/ 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 =
c/ 4268 + 76 = 4344
76 + 4268 =
847
9385
4344
Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 48 + 12 = 12 + ……
+ 297 = …… + 65
….. + 89 = 89 + 177
48
297
177
b/ m + n = n + …..
+ 0 = ….. + 84
a + 0 = …. + a = …
m
0
0
a
Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 1: Nêu kết quả tính:
Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
Bài 3:
>
<
=
a/ 2975 + 4017 …. 4017 + 2975
2975 + 4017 …. 4017 + 3000
2975 + 4017 …. 4017 + 2900
b/ 8264 + 927 …. 927 + 8300
8264 + 927 …. 900 + 8264
927 + 8264 …. 8264 + 927
=
<
>
<
>
=
Trò chơi: Đoán Nhanh
a/ 236 + 640 = 876
640 + 236 =
867
b/ a + b = b + ….
m + n = n + ….
c + d = ………..
a
m
d + c
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN