Tính chât giao hoán của phép cộng

Đăng ngày 10/15/2009 12:45:32 PM | Thể loại: Toán học 4 | Chia sẽ bởi: Hải Trần Xuân | Lần tải: 87 | Lần xem: 240 | Page: 9 | Kích thước: 0.84 M | Loại file: ppt
  • Tính chât giao hoán của phép cộng - 1
  • Tính chât giao hoán của phép cộng - 2
  • Tính chât giao hoán của phép cộng - 3
  • Tính chât giao hoán của phép cộng - 4
  • Tính chât giao hoán của phép cộng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tính chât giao hoán của phép cộng, Toán học 4. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người bài giảng Tính chât giao hoán của phép cộng .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện Tính chât giao hoán của phép cộng thuộc thể loại Toán học 4 được giới thiệu bởi bạn Hải Trần Xuân tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào chuyên mục Toán học 4 , có 9 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 4 Toán học 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Trường Tiểu học Toàn Thắng -----------???------------ Nhiệt liệt chào mừng những thầy cô giáo về dự giờ Người dạy: Thạch Thị Bích Hòa Lớp: 4C Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 Toán Viết giá trị của biểu thức vào ô trống: 800 800 5000 5000 Kiểm tra bài cũ Ta thấy giá trị của a + b và b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết: a + b = b + a Khi đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng ko đổi thay, bên cạnh đó Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 Toán https://nslide.com/bai-giang/tinh-chat-giao-hoan-cua-phep-cong.plkxuq.html

Nội dung

Trường Tiểu học Toàn Thắng
-----------???------------
Nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo về dự giờ
Người dạy: Thạch Thị Bích Hòa
Lớp: 4C
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Toán
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:
800
800
5000
5000
Kiểm tra bài cũ
Ta thấy giá trị của a + b và b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết: a + b = b + a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng
So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau
20 + 30 = 50
30 + 20 = 50
350 + 250 = 600
250 + 350 = 600
1208 + 2764 = 3972
2764 +1208 = 3972
Ví dụ:
Ta thấy giá trị của a + b và b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết: a + b = b + a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng
Luyện tập
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trò chơi
Chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo
và các em học sinh
Bài 1: Nêu kết quả tính
a) 468 + 379 = 847
379 + 468 = ...
b) 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 = ...
c) 4268 + 76 = 4344
76 + 4268 = ...
847
9385
4344
home
Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống
a) 48 + 12 = 12 + ...
65 + 297 = ... + 65
... + 89 = 89 + 177
b) m + n = n + ...
84 + 0 = ...+ 84
a + 0 = .. + a = ...
48
297
177
m
0
0
a
home
Bài 3:
a) 2975 + 4017 .. 4017 + 2975
2975 + 4017.. 4017 + 3000
2975 + 4017.. 4017 + 2900
b) 8264 + 927.. 927 + 8300
8264 + 927.. 900 + 8264
927 + 8264.. 8264 + 927
=
<
>
>
<
=
home
Chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo
và các em học sinh