Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 1
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 2
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 3
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 4
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 5
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 6
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 7
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 8
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

Đăng ngày 3/19/2015 7:39:39 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 0.83 M | File type: pptx
0 lần xem

bài giảng TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG, . . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc tài liệu TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG thuộc chủ đề được giới thiệu bởi user Vân Lê Ngọc tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào danh mục , có tổng cộng 8 trang, thuộc thể loại .pptx, cùng danh mục còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014 Kiểm tra bài cũ: Tính giá trị biểu thức sau: Nếu a = 32 và b = 20 thì a + b = Nếu a = 45 và b = 34 thì a + b = , bên cạnh đó 32 +20 = 52 , nói thêm là 45 +34 =79 Toán: So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau: 20 30 50 30 50 350 250 350 600 1208 2764 3972 Ta thấy a + b = 50 và b + a = 50 nên a + b = Ta thấy

https://nslide.com/bai-giang/tinh-chat-giao-hoan-cua-phep-cong.rqh7zq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được. Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Kiểm tra bài cũ:
Tính giá trị biểu thức sau:
Nếu a = 32 và b = 20
thì a + b =
Nếu a = 45 và b = 34
thì a + b =
.
32 +20 = 52
.
45 +34 =79
Toán:
So sánh giá trị của hai biểu thức a + b
và b + a trong bảng sau:
20
30
50
30
50
350
250
350
600
1208
2764
3972
Ta thấy a + b = 50 và b + a = 50 nên a + b =
Ta thấy a + b = 600 và b + a = 600 nên a + b =
Ta thấy a + b = 3972 và b + a = 3972 nên a + b =
20
+
30
=
+
20
=
+
250
=
250
+
350
=
600
1208
+
2764
=
2764
+
1208
=
3972
b + a
b + a
b + a
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Ta thấy giá trị của a + b và của b + a như thế nào với nhau?
Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết:
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng sẽ thế nào ?
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
a + b = b + a
So sánh giá trị của hai biểu thức a + b
và b + a trong bảng sau:
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Nêu kết quả tính.
a, 468 + 379 = 847
379 + 468 =

b,6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 =
9385
c,4268 + 76 = 4344
76 + 4268 =
4344
Bài 1:


847
Bài 2:
Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:
a, 48 + 12 = 12 + …
65 + 297 = … + 65
… + 89 = 89 + 177
b, m + n = n + …
84 + 0 = … + 84
a + 0 = …+ a = …
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Nêu kết quả tính.
a, 468 + 379 = 847
379 + 468 =

b,6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 =
9385
c,4268 + 76 = 4344
76 + 4268 =
4344
Bài 1:


847
Bài 2:
Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:
a, 48 + 12 = 12 + …
65 + 297 = … + 65
… + 89 = 89 + 177
b, m + n = n + …
84 + 0 = … + 84
a + 0 = …+ a = …
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
48
297
177
m
0
0
a
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Trò chơi: Thỏ tìm chuồng
125 + 1325 = . +125
345 + 567 .567 + 300
1234 + 5643 .5643 + 1234
1325
>
=
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
a + b = b + a
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
* Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
Củng cố - Dặn dò:
* Dặn dò:
Về nhà học ghi nhớ về nội dung vừa học.
Xem trước bài: Biểu thức có chứa ba chữ (SGK trang 43)
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Xin chân thành cảm ơn

Sponsor Documents