TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

Đăng ngày 3/19/2015 7:39:39 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Vân Lê Ngọc | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 8 | Kích thước: 0.83 M | Loại file: pptx
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 1
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 2
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 3
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 4
  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG, . . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc tài liệu TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG thuộc chủ đề được giới thiệu bởi user Vân Lê Ngọc tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào danh mục , có tổng cộng 8 trang, thuộc thể loại .pptx, cùng danh mục còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014 Kiểm tra bài cũ: Tính giá trị biểu thức sau: Nếu a = 32 và b = 20 thì a + b = Nếu a = 45 và b = 34 thì a + b = , bên cạnh đó 32 +20 = 52 , nói thêm là 45 +34 =79 Toán: So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau: 20 30 50 30 50 350 250 350 600 1208 2764 3972 Ta thấy a + b = 50 và b + a = 50 nên a + b = Ta thấy https://nslide.com/bai-giang/tinh-chat-giao-hoan-cua-phep-cong.rqh7zq.html

Nội dung

Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Kiểm tra bài cũ:
Tính giá trị biểu thức sau:
Nếu a = 32 và b = 20
thì a + b =
Nếu a = 45 và b = 34
thì a + b =
.
32 +20 = 52
.
45 +34 =79
Toán:
So sánh giá trị của hai biểu thức a + b
và b + a trong bảng sau:
20
30
50
30
50
350
250
350
600
1208
2764
3972
Ta thấy a + b = 50 và b + a = 50 nên a + b =
Ta thấy a + b = 600 và b + a = 600 nên a + b =
Ta thấy a + b = 3972 và b + a = 3972 nên a + b =
20
+
30
=
+
20
=
+
250
=
250
+
350
=
600
1208
+
2764
=
2764
+
1208
=
3972
b + a
b + a
b + a
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Ta thấy giá trị của a + b và của b + a như thế nào với nhau?
Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết:
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng sẽ thế nào ?
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
a + b = b + a
So sánh giá trị của hai biểu thức a + b
và b + a trong bảng sau:
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Nêu kết quả tính.
a, 468 + 379 = 847
379 + 468 =

b,6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 =
9385
c,4268 + 76 = 4344
76 + 4268 =
4344
Bài 1:


847
Bài 2:
Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:
a, 48 + 12 = 12 + …
65 + 297 = … + 65
… + 89 = 89 + 177
b, m + n = n + …
84 + 0 = … + 84
a + 0 = …+ a = …
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Nêu kết quả tính.
a, 468 + 379 = 847
379 + 468 =

b,6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 =
9385
c,4268 + 76 = 4344
76 + 4268 =
4344
Bài 1:


847
Bài 2:
Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:
a, 48 + 12 = 12 + …
65 + 297 = … + 65
… + 89 = 89 + 177
b, m + n = n + …
84 + 0 = … + 84
a + 0 = …+ a = …
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
48
297
177
m
0
0
a
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Trò chơi: Thỏ tìm chuồng
125 + 1325 = . +125
345 + 567 .567 + 300
1234 + 5643 .5643 + 1234
1325
>
=
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
a + b = b + a
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng
* Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
Củng cố - Dặn dò:
* Dặn dò:
Về nhà học ghi nhớ về nội dung vừa học.
Xem trước bài: Biểu thức có chứa ba chữ (SGK trang 43)
Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014
Xin chân thành cảm ơn