tính chất giao hoán của phép cộng

Đăng ngày 5/6/2012 9:12:48 PM | Thể loại: Lớp 1 | Chia sẽ bởi: Nghĩa Trần Thị | Lần tải: 215 | Lần xem: 2 | Page: 13 | Kích thước: 0.74 M | Loại file: pptx
  • tính chất giao hoán của phép cộng - 1
  • tính chất giao hoán của phép cộng - 2
  • tính chất giao hoán của phép cộng - 3
  • tính chất giao hoán của phép cộng - 4
  • tính chất giao hoán của phép cộng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng tính chất giao hoán của phép cộng, Lớp 1. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn bài giảng tính chất giao hoán của phép cộng .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Thư viện tính chất giao hoán của phép cộng trong chuyên mục Lớp 1 được chia sẽ bởi thành viên Nghĩa Trần Thị đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Lớp 1 , có 13 trang, thuộc file .pptx, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng Tiểu học Lớp 1 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Về dự giờ lớp 4A Nhiệt liệt chào mừng những thầy cô giáo Người dạy:Nguyễn Thị Thanh Lừng Trường :Tiểu học Kim Hoa B Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010 Toán Kiểm tra bài cũ Viết giá trị của biểu thức vào ô trống: 800 800 5000 5000 Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010 Toán Tính chất giao hoán của phép cộng So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau : 20 + 30 = 30 + 20 = 350 + 250 = 1208 + 2764= 250 https://nslide.com/bai-giang/tinh-chat-giao-hoan-cua-phep-cong.rzw5xq.html

Nội dung

Về dự giờ lớp 4A
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Người dạy:Nguyễn Thị Thanh Lừng
Trường :Tiểu học Kim Hoa B
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán

Kiểm tra bài cũ
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:
800
800
5000
5000
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng
So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và
b + a trong bảng sau :20 + 30 =
30 + 20 =
350 + 250 =
1208 + 2764=
250 + 350 =
2764 + 1208=
20 + 30 = 50
30 + 20 = 50
350 + 250 = 600
250 + 350 = 600
1208 + 2764= 3972
2764 + 1208= 3972
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng

Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết:
a+ b = b + a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng

Nêu kết quả tính:
a. 468 + 379 = 847 b. 6509 + 2876 = 9385
379 + 468 = ... 2876 + 6509 = ...
c. 4268 + 76 =4344
76 + 4268 = ...
1
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng

Nêu kết quả tính:
a. 468 + 379 = 847 b. 6509 + 2876 = 9385
379 + 468 = 2876 + 6509 =
c. 4268 + 76 =4344
76 + 4268 =
847
9385
4344
1
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a. 48 + 12 = 12 + ... b. m + n = n + ...
65 + 297 = ... + 65 84 + 0 = ... + 84
... + 89 = 89 + 177 a + 0 = ... + a.. = …
2
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a. 48 + 12 = 12 + b. m + n = n +
65 + 297 = + 65 84 + 0 = + 84
+ 89 = 89 + 177 a + 0 = + a =
m
48
297
177
0
0
a
2
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng
TRÒ CHƠI
Ai nhanh, ai đúng
a. 2975 + 4017 = 4017 + 2975
2975 + 4017 > 4017 + 3000
2975 + 4017 > 4017 + 2900
b. 8264 + 927 < 927 + 8300
8264 + 927 > 900 + 8264
927 + 8264 = 8264 + 927
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng
TRÒ CHƠI
Ai nhanh, ai đúng
a. 2975 + 4017 = 4017 + 2975
2975 + 4017 > 4017 + 3000
2975 + 4017 > 4017 + 2900
b. 8264 + 927 > 927 + 8300
8264 + 927 > 900 + 8264
927 + 8264 = 8264 + 927
Đ
Đ
Đ
Đ
S
S
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng

a + b = b + a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi
Về nhà làm
Bài tập 1, 2, 3,4 (Vở bài tập, trang 39)
Dặn dò
Trân trọng cám ơn các thầy cô về dự giờ môn Toán lớp
4A
Kính chúc các thầy cô
mạnh khỏe,hạnh phúc
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi