tinh chat giao hoan cua phep cong

Đăng ngày 10/8/2011 7:04:27 PM | Thể loại: Ngoại ngữ | Chia sẽ bởi: Hòa Lê Thị | Lần tải: 29 | Lần xem: 2 | Page: 10 | Kích thước: 0.86 M | Loại file: ppt
  • tinh chat giao hoan cua phep cong - 1
  • tinh chat giao hoan cua phep cong - 2
  • tinh chat giao hoan cua phep cong - 3
  • tinh chat giao hoan cua phep cong - 4
  • tinh chat giao hoan cua phep cong - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng tinh chat giao hoan cua phep cong, Ngoại ngữ. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc tài liệu tinh chat giao hoan cua phep cong .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , bài giảng tinh chat giao hoan cua phep cong trong chủ đề Ngoại ngữ được giới thiệu bởi thành viên Hòa Lê Thị tới mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được đưa vào mục Ngoại ngữ , có tổng cộng 10 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Bài giảng Trung học cơ sở Ngoại ngữ ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Chào mừng những thầy cô về dự giờ thăm lớp 4a GV thực hiện : Lê Thị Hòa Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Toán: Kiểm tra bài cũ Tính giá trị của c + d với c = 10 và d = 25 b, tiếp theo là Tính giá trị của a – b với a = 18m và b = 10m *Nếu a= 18m và b= 10m thì a –b = 18m – 10m = 8m *Nếu c= 10 và d= 25 thì c +d = 10+ 25 = 35 Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Toán: Tính chất https://nslide.com/bai-giang/tinh-chat-giao-hoan-cua-phep-cong.wu8fxq.html

Nội dung


Chào mừng các thầy cô về
dự giờ thăm lớp 4a
GV thực hiện :
Lê Thị Hòa
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán:
Kiểm tra bài cũ
Tính giá trị của c + d với
c = 10 và d = 25

b. Tính giá trị của a – b với
a = 18m và b = 10m

*Nếu a= 18m và b= 10m thì a –b = 18m – 10m = 8m
*Nếu c= 10 và d= 25 thì c +d = 10+ 25 = 35
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán:Tính chất giao hoán của phép cộng
1. Tính giá trị của biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
Ta thấy giá trị của hai biểu thức a+b và b+a luôn luôn bằng nhau ,ta viết
a + b = b + a
*Khi đổi chổ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
50
50
600
600
3972
3972
So s�nh gi� tr? c?a hai bi?u th?c a+b v� b+a trong b?ng.
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán:Tính chất giao hoán của phép cộng
1. So sánh giá trị của biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
Ta thấy giá trị của hai biểu thức a+b
và b+a luôn luôn bằng nhau ,ta viết
a + b = b + a
*Khi đổi chổ các số hạng trong một tổng
thì tổng không thay đổi.
2. Luyện tập
Bài1.
Nêu kết quả phép tính.
a. 468+397= 847
397+ 486=
b. 6509+ 2876= 9385
2876+ 6509=
c. 4268+ 76 = 4344
76+ 4268=
847
9385
4344
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán:Tính chất giao hoán của phép cộng
1. So sánh giá trị của biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
Ta thấy giá trị của hai biểu thức a+b
và b+a luôn luôn bằng nhau ,ta viết
a + b = b + a
*Khi đổi chổ các số hạng trong một tổng
thì tổng không thay đổi.
2. Luyện tập
Bài1.
Nêu kết quả phép tính.
Bài 2. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm .
a. 8 + 12 = 12 +…
65 + 297 = … +65
. + 89 = 89 + 177
b. m + n = n +…..
84 + 0 = + 84
a + 0 = … + a
8
297
177
m
0
0
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán:Tính chất giao hoán của phép cộng
1. So sánh giá trị của biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
Ta thấy giá trị của hai biểu thức a+b
và b+a luôn luôn bằng nhau ,ta viết
a + b = b + a
*Khi đổi chổ các số hạng trong một tổng
thì tổng không thay đổi.
2. Luyện tập
Bài1.
Nêu kết quả phép tính.
Bài 2. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm .
Bài 3. > ; < ; =
a. 2975 + 4017…. 4017 + 2975
2975 + 4017… 4017 + 3000
2975 + 4017… 4017 + 2900
b. 8264 + 927… 927 + 8300
8264 + 927… 900 + 8246
927 + 8264….. 8264 + 927
=
<
>
<
>
=
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán:Tính chất giao hoán của phép cộng
1. So sánh giá trị của biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
Ta thấy giá trị của hai biểu thức a+b
và b+a luôn luôn bằng nhau ,ta viết
a + b = b + a
*Khi đổi chổ các số hạng trong một tổng
thì tổng không thay đổi.
2. Luyện tập
Bài1.
Nêu kết quả phép tính.
Bài 2. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm .
Bài 3. > ; < ; =
Ai đúng? ai sai ?
Vì sao?
Củng cố:
150 + 345 + 235 = 703
345 + 150 +235 =730
S
D
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán:Tính chất giao hoán của phép cộng
1. So sánh giá trị của biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
Ta thấy giá trị của hai biểu thức a+b
và b+a luôn luôn bằng nhau ,ta viết
a + b = b + a
*Khi đổi chổ các số hạng trong một tổng
thì tổng không thay đổi.
Xin chúc mừng bạn điền đúng .
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán:Tính chất giao hoán của phép cộng
1. So sánh giá trị của biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
Ta thấy giá trị của hai biểu thức a+b
và b+a luôn luôn bằng nhau ,ta viết
a + b = b + a
*Khi đổi chổ các số hạng trong một tổng
thì tổng không thay đổi.
Dặn dò:
-Về nhà học thuộc ghi nhớ bài học ,hoàn thành các bài tập ở vở bài tập
- Chuẩn bị bài sau: “biểu thức có chứa 3 chữ”
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe