Tính chất giao hoán của phép cộng

Đăng ngày 10/13/2017 9:10:25 AM | Thể loại: Toán học 4 | Chia sẽ bởi: Dức Hoàng Minh | Lần tải: 138 | Lần xem: 4 | Page: 11 | Kích thước: 0.37 M | Loại file: ppt
  • Tính chất giao hoán của phép cộng - 1
  • Tính chất giao hoán của phép cộng - 2
  • Tính chất giao hoán của phép cộng - 3
  • Tính chất giao hoán của phép cộng - 4
  • Tính chất giao hoán của phép cộng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tính chất giao hoán của phép cộng, Toán học 4. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện Tính chất giao hoán của phép cộng .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Tính chất giao hoán của phép cộng thuộc thể loại Toán học 4 được giới thiệu bởi user Dức Hoàng Minh tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Toán học 4 , có 11 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Môn Toán Chào mừng quý thầy, cô về dự giờ, bên cạnh đó Lớp 4A Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, ngoài ra Giáo viên: Vũ Thị Thùy Dương Trường Tiểu học Thống Nhất Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017 Toán : Khởi động Nếu a = 120 và b = 200 thì giá trị của biểu thức a + b là : a + b = 120 + 200 = 320 Nếu a = 120 và b = 200 thì giá trị của biểu thức b + a là : b + a = 200 + https://nslide.com/bai-giang/tinh-chat-giao-hoan-cua-phep-cong.yu2v0q.html

Nội dung

Môn Toán
Chào mừng quý thầy, cô về dự giờ.
Lớp 4A
Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe.
Giáo viên: Vũ Thị Thùy Dương
Trường Tiểu học Thống Nhất
Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017
Toán :
Khởi động
Nếu a = 120 và b = 200 thì giá trị của biểu thức a + b là :
a + b = 120 + 200 = 320
Nếu a = 120 và b = 200 thì giá trị của biểu thức b + a là :
b + a = 200 + 120 = 320
Bài tập: Tính giá trị của biểu thức a + b và giá trị của biểu thức b + a với a = 120 ; b = 200
Tính chất giao hoán
của phép cộng
Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017
Toán :
Tính chất giao hoán của phép cộng
So s�nh gi� tr? c?a hai bi?u th?c a+b v� b+a trong b?ng sau:
350+250 =600
1208+2764 = 3972
250+350 =600
2764+1208 = 3972
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
Ta th?y gi� tr? c?a a + b v� c?a b + a luơn luơn b?ng nhau, ta vi?t:

a + b b + a
20+30=50
30+20=50
=
Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017
Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng
Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017
Toán :
Tính chất giao hoán của phép cộng
1.Nêu kết quả tính:
a) 468 + 379 = 847
379 + 468 = .
847
9385
4344
c) 4268 + 76 = 4344
76 + 4268 = …
b) 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 = …
2. Vi?t s? ho?c ch? thớch h?p v�o ch? ch?m:
48 + 12 = 12 + …
65 + 297 = … + 65
…+ 89 = 89 + 177
48
297
b) m + n = n + …
84 + 0 = …+ 84
a + 0 = … + a = …
177
m
0
0
a
2975 + 4017 … 4017 + 2975
2975 + 4017 … 4017 + 3000
2975 + 4017 … 4017 + 2900
>
<
=
3.
b) 8264 + 927 … 927 + 8300
8264 + 927 … 900 + 8264
927 + 8264 … 8264 + 927
=
<
=
>
<
>
Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017
Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng
Ai nhanh hơn ?
Trò chơi
Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
211 + 897 + … = 345 + …. + 211
345
897
So s�nh gi� tr? c?a hai bi?u th?c a+b v� b+a trong b?ng sau:
350+250 =600
1208+2764 = 3972
250+350 =600
2764+1208 = 3972
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
Ta th?y gi� tr? c?a a + b v� c?a b + a luơn luơn b?ng nhau, ta vi?t:

a + b b + a
20+30=50
30+20=50
=
Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017
Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng