Tính giá trị của biểu thức

Đăng ngày 12/14/2017 2:03:14 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Ngân Lê Thị Hoàng | Lần tải: 26 | Lần xem: 18 | Page: 10 | Kích thước: 0.61 M | Loại file: pptx
  • Tính giá trị của biểu thức - 1
  • Tính giá trị của biểu thức - 2
  • Tính giá trị của biểu thức - 3
  • Tính giá trị của biểu thức - 4
  • Tính giá trị của biểu thức - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Tính giá trị của biểu thức, Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/tinh-gia-tri-cua-bieu-thuc.j6sx0q.html

Nội dung

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
Thiết kế bài dạy
Lớp : 3/ 4
GV thực hiện: Lê Thị Thấn
Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017
Toán: ( 78 )
Làm quen với biểu thức
125 + 18
= 143
48 : 2
= 24
161- 150
21x 4
Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau:
= 84
= 11
Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017
Toán: ( 78 )
Tính giá trị của biểu thức


60 + 20 – 5
5
=
80

=
75
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
20 - 10 + 5 =
10 + 5
= 15
Đây là VD để khắc sâu cho HS hiểu
Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017
Toán: ( 78 )
Tính giá trị của biểu thức
49 : 7 x 5
7 x 5
=
=
35
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
8 x 9 : 9
= 8
= 72 : 9
Thực hành:
a. 205 + 60 + 3
Bài 1:
268 - 68 + 17
= 265 + 3
= 268
= 200 + 17
= 217
Tính giá trị của biểu thức:
Thực hành:
Bài 1:
387 - 7 - 80
b. 462 - 40 + 7
= 422 + 7
= 380 - 80
= 429
= 300
Tính giá trị của biểu thức:
Bài 2:
48 : 2 : 6
a. 15 x 3 x 2
= 45 x 2
= 24 : 6
= 90
= 4
Tính giá trị của biểu thức:
81 : 9 x 7
b. 8 x 5 : 2
= 40 : 2
= 9 x 7
= 20
= 63
Bài 2:
Tính giá trị của biểu thức:
Bài 3:
>
<
=
55 : 5 x 3 32
47 84 - 34 - 3
20 + 5 40 : 2 + 6
….
….
….
33
>
=
<
47
26
25
Chúc các em luôn chăm ngoan , học giỏi