slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16

Toán 1. Hình vuông, hình tròn bài giảng Bài giảng

Đăng ngày 9/26/2016 2:15:58 AM | Thể loại: Bài giảng | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

TOÁN: Lớp 1 GIÁO ÁN Bài 3: HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Kiến thức: Nhận biết, phân biệt và nêu đúng tên hình vuông, hình tròn. Kỹ năng: Nhận ra hình vuông hình tròn từ các vật thật. . Thái độ: Thích thú tìm các vật có hình vuông, hình tròn. Lớp hát khởi Động Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016..

Bình luận

Nội dung

TOÁN: Lớp 1
GIÁO ÁN
Bài 3: HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Kiến thức:
Nhận biết, phân biệt và nêu đúng tên hình vuông, hình tròn.
Kỹ năng:
Nhận ra hình vuông hình tròn từ các vật thật.
. Thái độ:
Thích thú tìm các vật có hình vuông, hình tròn.Lớp hát
khởi Động
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Kiểm tra bài cũ
Các em hãy so sánh số lượng của hai nhóm
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Bài 3:
HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Hình Vuông
HOẠT ĐỘNG 1:GIỚI THIỆU HÌNH
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Các hình sau đây có phải là hình vuông không?
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa và nêu tên những vật có hình vuông

Đáp án: Gạch lát nền nhà
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán

Hoạt động 3: Quan sát hình
HÌNH TRÒN
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Hoạt động 4: Thảo luận nhóm


Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa nêu tên những vật có hình tròn
Đáp án: Bánh xe, đĩa
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán


Bài 1: Đếm hình
Các em hãy đếm xem hình bên có bao nhiêu hình vuông?
Đáp án: Có 5 hình vuông

Bài tập
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Bài 2: Tô màu.
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Bài 3: Tô màu.
Bài 4: Làm thế nào để có các hình vuông?
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán

Sponsor Documents